Zwolle doet proef met vrijwillige en verplichte vuurwerkvrije gebieden

De gemeente Zwolle gaat de komende jaarwisseling een proef doen met gebieden waar je geen vuurwerk af mag steken. Dat stellen burgmeester en wethouders voor aan de gemeenteraad. In een vrijwillig vuurwerkvrij gebied kunnen mensen zelf met elkaar afspreken om geen vuurwerk af te steken. Ook gaat de gemeente onderzoeken of er behoefte is dat er rondom kwetsbare plekken verplichte vuurwerkvrije gebieden komen.

Naast de vuurwerkvrije gebieden, willen burgemeester en wethouders dat er een proef wordt gedaan met vuurwerkvoorlichting aan groep 7 en 8 van de basisschool.

Minder overlast en onveiligheid

Vuurwerk is een traditie die inmiddels hoort bij de jaarwisseling. Het brengt veel plezier, maar bij sommige inwoners zorgt vuurwerk voor overlast of een onveilig gevoel. Daarom heeft de gemeente andere gemeenten gevraagd hoe zij daarmee omgaan. Daarover heeft de gemeenteraad in juni overlegd.

Daaruit kwam dat het grootste deel van de raad geen centrale vuurwerkshow wil. Wel waren ze voor vrijwillige vuurwerkvrije gebieden en willen ze onderzoeken of verplichte vuurwerkvrije gebieden werken. Daarom stellen burgemeester en wethouders nu voor aan de gemeenteraad om daar komende jaarwisseling mee te experimenteren. Uit de proef moet blijken of inwoners hier behoefte aan hebben, er minder overlast is en mensen zich minder onveilig voelen. Na de jaarwisseling kijkt de gemeente hoe de proef is gegaan.  

Bewonersinitiatief vrijwillige vuurwerkvrije straat

In de eerste proef wil de gemeente kijken of vrijwillige vuurwerkvrije gebieden werken en of inwoners hier interesse in hebben.  Bij een vrijwillige vuurwerkvrij gebied maken inwoners zelf afspraken met hun buren om geen vuurwerk af te steken in (een deel van) hun straat. Zij kunnen zelf in de straat rondvragen of er steun is en maken afspraken waar alle buren zich in kunnen vinden. De gemeente gaat vuurwerk daar niet verbieden en ook niet controleren, maar kan wel helpen met bijvoorbeeld posters en borden.

Verplicht vuurwerkvrij in kwetsbare gebieden

In de andere proef onderzoekt de gemeente of mensen verplichte vuurwerkvrije gebieden willen rondom kwetsbare plekken en of dat daar ook kan. Kwetsbare plekken zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, dierenverblijven of natuurgebieden. De gemeente gaat de komende periode in gesprek met eigenaren van deze plekken. In overleg kan de gemeente bepaalde plekken dan aanwijzen als een verplicht vuurwerkvrij gebied. Dat betekent dat in die gebieden vuurwerk afsteken verboden is en de politie ook mag controleren.