Samen werken aan een vitale, gezonde wijk Assendorp

‘Heb je ideeën voor een beter, mooier, leefbaarder, veiliger en aantrekkelijker Assendorp? Kom langs! Negen maanden lang, één ochtend in de week zaten medewerkers van de gemeente Zwolle Syb Tjepkema, Winnifred Blokland en Irene Beens in wijkcentrum De Enk.

Maar ze gingen ook op pad om op een stoeprand, aan een picknicktafel, langs een grasveldje en tijdens een pizzaparty te praten met wijkbewoners.

Waarom?

Breng de natuur naar de mensen dus maak de wijk groener. Groen en natuur werken ontspannend en dragen bij aan een betere klimaatbeheersing, luchtkwaliteit en sociale cohesie tussen mensen, geven kinderen de kans avonturen te beleven, volwassenen om te onthaasten en insecten en vogels om neer te strijken.

Er is ook parkeeroverlast van auto's en fietsen. Maar Assendorp is een woonwijk en vooral een wijk met fietsliefhebbers. Niet voor niets noemden de bewoners van de Anemoonstraat hun brainstormsessie Park(ing) De Kracht van Assendorp.

Met deze aanpak van de wijk Assendorp bereiken de bewoners samen met de wijkwerkers dat Assendorp een een vitale en gezonde wijk wordt en blijft én klaar is voor de toekomst.

Video Een rondje door de wijk. Daarom!

Ruilhandel

Een pizza, een kom soep of een kruidenplantje in ruil voor informatie. Sommige wijkbewoners hadden een extra zetje in de rug nodig. Anderen werden nieuwsgierig en kwamen af op de geur. Het leverde mooie, informele maar zeer nuttige gesprekken op.  

Problemen, wensen, kansen

Meer groen, parkeerdruk, wateroverlast, verouderde speeltoestellen. Bewoners vinden wat van hun wijk. Er zijn problemen, wensen én kansen. Maar er is zeker ook tevredenheid en verbondenheid met hun wijk. Dat bleek uit de gesprekken, want veel Assendorpers willen de handen uit de mouwen steken voor een vitaal Assendorp.

Artikel Assendorper Een initiatief voor een mooier Assendorp Pagina 5

Het bleef niet bij praten, er kwamen mooie initiatieven tot stand. Geen opdrachten aan de gemeente, maar initiatieven die bewoners en ondernemers zelf oppakken met hulp en materiaal van de gemeente, met deskundig advies en groene vingers van experts zoals groenman Harry Pierik en met verfrissende en creatieve ideeën van studenten van ArtEZ.

Artikel Assendorper Out of the box-oplossing Pagina 11

Pilot Vitaal Assendorp

De pilot is na één jaar afgerond. Maar het gaat door. Alle ideeën die zijn geïnventariseerd, zijn overgedragen of in uitvoering.

Hieronder leest u over de sucessen. Deze lijst vullen we steeds weer aan met nieuwe resultaten.

Nieuwe initiatieven en ideeën van bewoners, ook die niet uit de pilot zijn ontstaan, kunnen altijd voorgelegd worden aan de wijkmanager en wijkbeheerder, ook in andere wijken.

Artikel Initiatiefrijk Zwolle Spilteam Assendorp: ‘Ik voelde me heel erg gehoord’

www.zwolle.nl/wijken

Evaluatierapport Vitaal Assendorp

Seringenstraat Klimaatstraat

Tijdens Burendag 2017 hebben de bewoners van de Seringenstraat in Assendorp geveltuintjes in hun straat aangelegd. De geveltuintjes horen bij de maatregelen om de straat voor te bereiden op klimaatveranderingen.

Lees meer

Groen en spelen in Groenestraat en Blokstraat

‘Stel dat jij de burgemeester bent, hoe ziet jouw straat er dan over vijf jaar uit?’ Het antwoord van veel bewoners was dat de Groenestraat echt groen wordt en de speelplek aan de Blokstraat meer is dan een blok beton.

Lees meer

Opknappen plein bij supermarkt Jumbo

Smalle straten, veel studenten en veel gezonde, sportieve bewoners. Assendorp is een fietswijk. Maar dat kan ook overlast geven. Meer fietsenrekken en een metamorfose van het Jumbo-plein.

Lees meer

Van Eendracht naar waterrobuust

Veel tegels geeft wateroverlast en hittestress. Groenexpert Harrie Pierik richt samen met de bewoners groenplekken in. Daarmee maakt de Eendrachtstraat een begin om een klimaatbestendige straat te worden.

Lees meer

Anemoonstraat ruimte voor groen en parkeren

Hoe maken we de straat leefbaarder en groener? Je kunt er over wegdromen, maar snelle resultaten willen de bewoners ook graag. En dat is gelukt. Met kleurige bloembakken, maar zo dat de hulpdiensten er nog steeds door kunnen.

Lees meer