Van Eendracht naar waterrobuust

Veel tegels in de straat en de tuin vertragen de afvoer van regenwater. Bij stortbuien geeft dat wateroverlast. En veel steen geeft hittestress, omdat de warmte op een tropische zomerdag niet weg kan.

Door een aantal bewoners uit de Eendrachtstraat is daarom het initiatief genomen om hun straat groener te maken. Zij hebben een voorstel gemaakt dat door de buurt is goedgekeurd. Op paaszaterdag 2018 zijn drie groenplekken ingericht.

Groen

De straat is groener gemaakt door een aantal parkeerplaatsen in de straat te veranderen in groenplekken. Daarmee heeft de buurt gelijk een goede maatregel genomen om de straat klimaatbestendig te maken: te veel regenwater wordt door het groen en de grond sneller afgevoerd en daarmee voorkomen ze wateroverlast.

Maar een groene omgeving werkt ook ontspannend en onthaastend, het trekt insecten en vogels aan en het stimuleert kinderen om avonturen te beleven. 

Subsidie

Met subsidie van de Provincie Overijssel, het Waterschap, een bijdrage van de gemeente en de inzet van bewoners is het sein op groen gezet om deze plannen uit te voeren.

Parkeren

In Assendorp hebben veel bewoners een auto waardoor er een hoge parkeerdruk is. Het maken van drie extra groenplekken in de straat betekent het verlies van één parkeerplaats. Hier zijn afspraken over gemaakt. Na een jaar wordt het parkeren geëvalueerd.

Momenteel werkt de gemeente samen met bewoners en organisaties uit de wijk aan een gebiedsplan parkeren en mobiliteit. In dat plan worden concrete aanbevelingen gedaan om de parkeerdruk in de wijk aan te pakken.