André Verhagen

Wijkregisseur

Wat doet de wijkregisseur?

Mijn naam is André Verhagen en ik ben tijdelijk wijkregisseur in Stadsdeel Midden. Ik zet me in om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren en te zorgen dat de wijk schoon, groen, heel en veilig blijft.

Bewoners en organisaties uit de wijken Assendorp (Pierik) en Marslanden kunnen contact met mij opnemen als het gaat om de openbare ruimte: alles wat in de wijk staat, ligt en groeit.

Ook adviseer ik over de inrichting en onderhoud van de openbare ruimte en het gebruik er van bij wijkactiviteiten.

Ik heb een groot netwerk in en buiten de wijk. Ik kan daarom snel en makkelijk het contact met en tussen bewoners, organisaties, de wijkwethouder en andere medewerkers van de gemeente Zwolle leggen. Ik stimuleer de samenwerking tussen alle partijen en zorg er voor dat (ideeën van) bewoners betrokken worden bij ontwikkelingen in hun buurt en/of bewoners verbeteringen zelf bedenken en uitvoeren.

Samen met de wijkmanagers, mijn collega wijkregisseur (Binnenstad, Hanzeland, Kamperpoort en Veerallee) en wijkmedewerker vormen wij het team van het Wijkteam Midden.

Je kan ons vinden op ons Netwerkpunt in de hal van het Stadhuis.