Verkeersmaatregelen Berkum

Verkeersmaatregelen Berkum

In de komende maanden zijn er werkzaamheden aan de Kuijerhuislaan, Herfterlaan (tot de overweg), Helmhorstweg en Campherbeeklaan (tot de  Lorentzlaan). Deze wegwerkzaamheden zijn om de verkeersveiligheid in Berkum te verbeteren.

Op de tekening zijn de maatregelen te zien die genomen worden.

Overzicht maatregelen Berkum.pdf

Maatregelen Berkum details.pdf

Aanleiding

Door de aanhoudende klachten over de verkeersonveiligheid en het sluipverkeer zijn er plannen gemaakt om de Kuijerhuislaan, Herfterlaan en Campherbeeklaan aan te pakken.

Op verzoek van een bewonerswerkgroep uit Herfte en in overleg met de wijkvereniging Berkum worden deze wegen het eerst aangepakt. Dit zijn ook de wegen waar de afgelopen jaren enkele verkeersongevallen met ernstige afloop zijn geweest en waar het (doorgaande) autoverkeer is toegenomen.

Maatregelen

De gemeente heeft besloten de volgende maatregelen te nemen. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de opmerkingen van bewoners:

  • Aanleg van kruispuntverhogingen waardoor duidelijker wordt wie voorrang heeft op de route. Verkeer van rechts (fiets en auto) heeft op iedere kruising voorrang.
  • Drempels en verhogingen in de Kuijerhuislaan, Herfterlaan, Helmhorstweg, waardoor er minder hard gereden kan worden. Om geluids- en trillingoverlast te voorkomen komen de drempels en verhoging niet dichtbij de woningen.
  • Campherbeeklaan, Helmhorstweg op de Herfterlaan en de Kuijerhuislaan tussen het kruispuntplateau bij het Roodhuizerpad en Tussen de Verlaten wordt smaller waardoor er minder hard gereden kan worden.

Er is rekening gehouden met het landbouwverkeer in dit gebied. Ook zij moeten net  als de ‘busjes van de Ambelt’ hun rijgedrag moeten aanpassen. 

De gemeente denkt dat met deze aanpassingen het (doorgaande) autoverkeer in Berkum en Herfte af zal nemen.

Een paar bewoners heeft gewezen op andere straten waar ook verkeersoverlast zou zijn. De gemeente moet keuzes maken, omdat niet voor alle wensen geld beschikbaar is. Als een straat voor onderhoud in aanmerking komt, dan wordt bekeken of deze wensen meegenomen kunnen worden. 

Start werkzaamheden

Bewoners zijn met een brief over de plannen geïnformeerd. Over de uitvoering en de start van de werkzaamheden worden zij nog geïnformeerd.

Werkzaamheden Campherbeeklaan Berkum