Werkzaamheden Ambeltpad nog niet gereed

Werkzaamheden Ambeltpad nog niet gereed

Het fietspad Ambeltpad is in opdracht van de gemeente Zwolle voorzien van nieuwe betonverharding. Op dit moment voldoet het fietspad nog niet aan de eisen die de gemeente hieraan stelt. In de week van 14 augustus 2017 werkt de aannemer verder aan het Ambeltpad. De verschillen in weghoogte in het huidige pad zorgen voor een onveilige situatie, daarom is het fietspad afgesloten totdat de werkzaamheden gereed zijn. Ter plaatse is een omleidingsroute aangegeven. Naar verwachting kan er eind augustus weer gebruik gemaakt worden van het Ambeltpad.

Onderhoud van wegen

Jaarlijks voert gemeente Zwolle groot onderhoud uit aan wegen in Zwolle. De werkzaamheden vinden op diverse locaties in de stad plaats en variëren van het herstellen van het wegdek tot het volledig opbreken van de weg en opnieuw aanbrengen van de verharding. De werkzaamheden aan het Ambeltpad maken onderdeel uit van het onderhoudsplan voor wegen.