Diverse asfalteringswerkzaamheden oktober tot en met december

Diverse asfalteringswerkzaamheden oktober tot en met december

In de maanden oktober tot en met december wordt er op diverse plaatsen aan de weg gewerkt. Het gaat om asfalteringswerkzaamheden die nodig zijn in het kader van groot onderhoud. Deze worden uitgevoerd door aannemer Schagen Infra BV. De werkzaamheden op hoofdwegen vinden vooral in de avond en nacht plaats tussen 19.00 en 06.00 uur, de overige werkzaamheden overdag.

Stuurmansweg tussen Scholtensteeg en Oude Wetering (tunnel Boxem) van 23 oktober tot en met 3 november;
en Scholtensteeg van 6 november tot en met 17 november.

Op beide wegen wordt het asfalt vervangen door beton. Nadat dit  is aangebracht is er een uithardingstijd nodig van enkele dagen. De weg blijft dan afgesloten. Na het uitharden is de weg weer toegankelijk. Er geldt een omleidingsroute. Voor gemotoriseerd verkeer:  via Oude Wetering – Kerkwetering – Bisschopwetering – Zwolseweg – Hasselterweg.

Voor fietsers: via Ruimzichtweg – Werkerlaan om via Havezathentunnel  ‘s Heerenbroek te bereiken. Een andere omleidingsroute is via Jac.P Thijssepad – Havezathentunnel.

Rijnlaan, tussen Fivel en Helderlichtsteeg, van 30 oktober tot en met 3 november. Opnieuw asfalteren van de rijbaan en verbeteren afwatering. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via Brinkhoekweg, Haersterveerweg of Kolksteeg/Urksteeg.

Elandveld, fietspad tussen Eekhoornveld en Konijnenveld. Periode 13 november tot en met 1 december. Frees – en asfalteringswerkzaamheden overdag. Fietsers worden omgeleid via Konijneveld.

Middelweg, asfalteren van de rode fietsstroken  tussen de Ruusbroecstraat en Van Wevelinkhovenstraat en de gehele rijbaan tussen de Ruusbroecstraat en de Zwartewaterallee. Van 6 december tot 9 december wordt er ’s nachts gewerkt tussen 19.00 uur en 06.00 uur. Gedurende de werkzaamheden is de Middelweg in beide rijrichtingen afgesloten. Ook de kruising Ruusbroectraat – Dennenstraat is afgesloten.  

Omleiding: gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via Zwartewaterallee – Rijnlaan – Hogenkampsweg – Van Wevelinkhovenstraat.

Fietsers worden omgeleid via Rembrandtlaan – Zwartewaterallee of via Ruusbroecstraat – Rijnlaan – Zwartewaterallee. Bewoners worden verzocht hun auto elders te parkeren.

Oldeneelallee, Vanaf rotonde Democratenlaan tot kruising Hollewandsweg/Nieuwe Deventerweg. Opnieuw asfalteren van rijbaan en vervangen van detectielussen. Werkzaamheden worden ’s nachts uitgevoerd van 12 december tot 15 december tussen  19.00 uur tot 06.00 uur.

Omleiding: gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via : Burgemeester De Vos van Steenwijklaan – Ittersumallee – IJsselallee. Voor fietsers blijft het fietspad toegankelijk. 

Rijnlaan, tussen Zwartewaterallee en Amstel/Biesbosch. Opnieuw asfalteren van rijbaan. Werkzaamheden worden ’s nachts uitgevoerd van 12 december tot 15 december, tussen 19.00 uur en 06.00 uur. De werkzaamheden vinden plaats op de Rijnlaan aan de zijde richting Hogenkampsweg. De tegenovergestelde rijrichting blijft toegankelijk.

Omleiding: gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via Middelweg – Van Wevelinkhovenstraat – Hogenkampsweg. Voor fietsers blijft het fietspad toegankelijk.  

Rijnlaan, werkzaamheden op de kruising Waallaan. De gehele kruising wordt voorzien van een nieuwe asfaltconstructie en de detectielussen worden vervangen. De werkzaamheden worden ’s nachts uitgevoerd van  11 december tot 16 december, tussen 19.00 uur en 06.00 uur. Gedurende de werkzaamheden is de gehele kruising afgesloten voor verkeer. Er worden meerdere omleidingen ingesteld die worden aangegeven middels gele omleidingsborden.

Voor actuele informatie over werkzaamheden aan de weg of andere activiteiten die gevolgen hebben voor het verkeer: www.zwolle.nl/bereikbaarheid