Schone en slimme stadslogistiek binnen de Zwolse grachten

Schone en slimme stadslogistiek binnen de Zwolse grachten

Met de invoering van een stadslogistiek makelaar en vier pilots willen burgemeester en wethouders stappen zetten op weg naar een schone stadslogistiek in Zwolle in 2025. Dat stellen ze de gemeenteraad voor in het Actieplan stadslogistiek.

Vanaf 2025 is alle bestel- en vrachtverkeer in de Zwolse binnenstad duurzaam en geldt de binnenstad als emissievrije zone voor stadslogistiek. Deze intentie heeft de gemeenteraad op 23 november 2020 uitgesproken. Burgemeester en wethouders willen de komende vier jaar samen met bewoners, ondernemers, transportsector en andere betrokkenen werken aan schone en slimme bevoorrading in het gebied binnen de stadsgracht. Het resultaat: een schonere en aantrekkelijke binnenstad waar leefkwaliteit en bereikbaarheid hand in hand gaan.

Zero-Emissie-zone

Het invoeren van een zero-emissiezone is een belangrijk onderdeel in de omslag naar slimme en schone stadslogistiek. Het afgelopen jaar is met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen in de binnenstad, vervoerders en brancheorganisaties hierover gesproken. Wethouder William Dogger: “Er is breed draagvlak om toe te werken naar een emissievrije zone in het gebied binnen de grachten. Je moet zoiets uiteraard ruim van tevoren aankondigen, zodat transporteurs en leveranciers genoeg tijd hebben zich voor te bereiden en hun bestel- en vrachtwagens de komende jaren kunnen vervangen door schonere voertuigen”. De plannen resulteren niet alleen in schonere logistiek, maar bevorderen ook de leefbaarheid en gastvrijheid in de binnenstad. “Wij steunen plannen die de binnenstad aantrekkelijker en gastvrijer maken. Je ziet dat de aandacht meer en meer naar de Binnensteden gaan. Want een aantrekkelijke, bereikbare binnenstad is van doorslaggevend belang als je besluit ergens te gaan wonen, werken, recreëren en te verblijven. Maar ook om te ondernemen.” zegt binnenstadmanager Aukje Grouwstra.

Ambitieus Zwolle

Zwolle loopt met haar ambitie en voorbeelden van slimme en schone stadslogistiek voorop in Nederland, zo bevestigt Klaas Yde Haarsma van Royal HaskoningDHV. “Als ik het vergelijk met andere steden zit er in Zwolle echt veel energie, zeker ook bij ondernemers en vervoerders. Er zijn al veel voorbeelden van initiatieven en we merken dat bedrijven Zwolle zien als ideale stad om nieuwe concepten te testen.”De emissievrije zone geldt niet voor personenvervoer, maar voor de bevoorrading van winkels, horeca en instellingen binnen de grachten. ‘We blijven belanghebbende ondernemers, vervoerders en bewoners betrekken Zo maken we samen de goede keuzes. We vinden het belangrijk dat iedereen zich bewust is van de invoering van de zero-emissiezone”, vertelt Dana Zijlmans van de gemeente.

Haalbaar?

In 2022 en 2024 wordt bekeken of invoering van de emissievrije zone in 2025 ook echt haalbaar is. Als dat het geval is, besluit Zwolle in 2024 tot invoering van zo’n zone in de binnenstad. Daarbij worden de landelijke afgesproken overgangsregelingen gevolgd, voor vrachtwagens tot 2030 (voor Euro VI), voor bestelwagens tot 2027 (Euro V) en tot 2028 (Euro VI). Dit betekent voor Zwolle:

  • Een gastvrije en bereikbare binnenstad, een ambitie van de gemeente, binnenstad ondernemers en bewoners
  • Minder CO2-uitstoot, conform afspraken met het Rijk in het Klimaatakkoord
  • Duidelijkheid voor ondernemers en vervoerders, afgestemd met Rijk en Provincie
  • Minder (overlast van) logistieke voertuigbewegingen, en daardoor meer fysieke ruimte voor bezoekers van de binnenstad en een prettiger leefomgeving voor bewoners
  • Een helder, afgebakend gebied waar bezoekers voorrang krijgen boven logistieke voertuigen
  • Stimulans voor nieuwe, innovatieve concepten, waardoor koplopers weten dat Zwolle dé stad is om innovaties te lanceren