Buurtbonus

In Zwolle wordt door heel veel mensen, organisaties en bedrijven gewerkt aan een prettige buurt om in te leven en te werken. Uit het buurt voor buurt onderzoek komt naar voren dat dit goed lukt.

Toch zijn er in elke wijk zaken die knagen en waar door organisaties en inwoners met een frisse blik een oplossing voor bedacht kan worden. Voor de uitvoering van deze goede ideeën van wijkbewoners en organisaties heeft de gemeente Zwolle een potje geld beschikbaar: de buurtbonus!

Zwolle is opgedeeld in vijf stadsdelen. Per stadsdeel is er jaarlijks in totaal € 15.000,- te verdelen.

Het plan/idee om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit de buurtbonus moet bijdragen aan één (of meerdere) wijkopgaves. Elke wijk heeft een eigen wijkopgave: thema's waar extra aandacht aan besteed moet worden.

Voor de wijken Veerallee, Haerst/Tolhuislanden en het gebied ten oosten van de Vecht zijn geen wijkopgaven geformuleerd. Wijkbewoners kunnen daarom geen gebruik maken van de Buurtbonus maar wel van andere regelingen. (zie bijzonderheden)

Wijkopgaves

Buurtbonus Aa-landen.pdf

Buurtbonus Assendorp.pdf

Buurtbonus Berkum.pdf

Buurtbonus Binnenstad.pdf

Buurtbonus Diezerpoort.pdf

Buurtbonus Hanzeland.pdf

Buurtbonus Holtenbroek.pdf

Buurtbonus Kamperpoort.pdf

Buurtbonus Stadshagen

Buurtbonus Westenholte en Spoolde.pdf

Buurtbonus Wijtmen.pdf

Buurtbonus Windesheim.pdf

Buurtbonus Wipstrik.pdf

Buurtbonus Zwolle-Zuid.pdf

Wijkbewoners en -organisaties met een goed idee dienen een plan in bij de wijkmanager van het betreffende stadsdeel/wijk. Waarvoor de bonus aangevraagd kan worden, is per wijk verschillend.

In dit plan moet in ieder geval de volgende vragen beantwoord worden:

 • Welke wijk?
 • Omschrijving van het plan of idee
 • Wat is het doel of welk resultaat moet behaald worden met dit idee?
 • Wie worden erbij betrokken en waarom. Wat dragen de anderen bij?
 • Wat is de verbinding met de wijkopgave? (zie beschrijving)
 • Is het voor (andere) organisaties interessant om mee te doen?
 • Contactgegevens
 • Begroting: hoeveel geld is er nodig en waaraan wordt dit geld uitgegeven.

Kosten die niet opgevoerd kunnen worden voor de buurtbonus:

 • Uurloon van de aanvragers
 • Projecten of activiteiten die door studenten of scholieren worden ondernomen voor hun studie of opleiding
 • Kkosten voor overhead (= kosten eigen organisatie) als deze meer dan 5 procent van de begroting bedragen
 • Activiteiten met een winstoogmerk

Beoordeling van het plan

Voordat het plan beoordeeld wordt en de buurtbonus wordt toegekend, neemt de wijkmanager contact op om het plan te bespreken. De wijkmanager stelt aanvullende vragen of geeft tips om hetplan te verbeteren. Ook voordat het plan wordt ingediend kan contact opgenomen worden met de wijkmanager om het plan te bespreken.

De wijkmanager vraagt het stadsdeelteam om advies over de aanvraag. Het stadsdeelteam bestaat uit medewerkers van de verschillende organisaties in een wijk, bijvoorbeeld de woningcorporatie, wijkagenten en welzijnswerk.

Buurtbonus toegekend en nu?

De wijkmanager maakt afspraken met aanvrager(s) over de uitvoering en de verantwoording als het idee/plan is afgerond. Denk bijvoorbeeld aan een evaluatie of een korte rapportage waarin beschreven wordt wat het resultaat is.

Zwolle is opgedeeld in vijf stadsdelen. Elk stadsdeel is opgedeeld in wijken en buurten. Elke stadsdeel heeft een Wijkservicepunt en een wijkmanager. Het plan om in aanmerking te komen voor de buurtbonus moet ingediend worden bij de wijkmanager.

De contactgegevens staan op www.zwolle.nl/wijken

Per stadsdeel is er jaarlijks in totaal € 15.000,- te verdelen. Hoeveel bonus per wijk aangevraagd kan worden verschilt per wijkopgave en dus per wijk.

De wijkopgaves zijn bepaald door de uitkomsten van het buurt voor buurt onderzoek. Meer informatie over de wijkopgaven en het onderzoek staan op www.zwolle.nl/bvb2018

Heeft u een goed idee maar past dat niet binnen de voorwaarden voor de Buurtbonus, dan kunt u misschien wel gebruik maken van de regeling Premie-op-actie, BuurtCultuurFonds of van subsidie.

Voor de wijken Veerallee, Haerst/Tolhuislanden en het gebied ten oosten van de Vecht zijn geen wijkopgaven geformuleerd. Wijkbewoners kunnen daarom geen gebruik maken van de Buurtbonus maar wel van deze regelingen.

Op de Doemeekaart en op de website van Initiatiefrijk Zwolle vindt u meer initiatieven van bewoners die kosteloos of met een bijdrage van de gemeente zijn gerealiseerd.