Op weg naar een aantrekkelijk en verkeersveiliger winkelgebied Diezerbrink

Starthandeling werkzaamheden herinrichting Diezerbrink

Op dinsdag 14 januari gaf wethouder William Dogger het startsein voor de werkzaamheden aan de rotonde De Brink en een deel van de Thomas à Kempisstraat. De werkzaamheden zijn onderdeel van de herinrichting van het winkelgebied Diezerbrink in Zwolle. Door de boom te verplaatsen die in het midden van de rotonde stond, markeerde William Dogger symbolisch de start voor de werkzaamheden die in maart beginnen.

Dogger voerde de starthandeling uit in het bijzijn van direct omwonenden en winkeliers. Volgens de wethouder symbolisch voor het hele herinrichtingstraject. “Vanaf de start van het project zijn we samen met bewoners en winkeliers opgetrokken. Van de inrichting van de straten tot de beplanting: ze dachten overal over mee. Dat is erg waardevol, op die manier kom je samen tot het beste resultaat.”

Aantrekkelijk en levendig winkelgebied

De realisatie van de herinrichting is een zichtbare grote stap naar een aantrekkelijke en levendige omgeving van de Diezerbrink, een gebied dat direct verbonden is met de historische Zwolse binnenstad. Annet Kroes, voorzitter van de ondernemersvereniging in Diezerbrink, is erg blij met deze stap. “Het is fijn dat we dit gebied veiliger en aantrekkelijker kunnen maken om te winkelen, zonder dat het karakter van de straten verloren gaat. Zodra de defintieve bouwplanning bekend is, organiseren we een inloopavond voor omwonenden en winkeliers.”

Meer ruimte voor fietsers

Diezerbrink krijgt meer groen, dit maakt het een prettige omgeving voor bezoekers. De rijbaan van Thomas à Kempisstraat wordt smaller en de stoepen breder gemaakt. Zo kunnen winkeliers wel uitstallingen plaatsen én hebben voetgangers ook voldoende ruimte. Voor fietsers wordt het ook aantrekkelijker om er te komen.

Parkeren voor auto’s blijft aan beide zijden van de Thomas à Kempisstraat, maar wordt slimmer ingericht. De rotonde De Brink verdwijnt en maakt plaats voor een veilige, verkeerskundige oplossing. Ook worden meer plekken gecreëerd voor het stallen van fietsen.

Een aantal bomen verdwijnt in het nieuwe ontwerp. Daarvoor in de plaats worden nieuwe bomen geplant.

Tot slot wordt in deze eerste fase een deel van de waterkering (nabij de rotonde) verhoogd om te voldoen aan de nieuwste eisen voor waterveiligheid. 

Samen met winkeliers en bewoners

In oktober 2018 heeft de gemeente Zwolle een eerste ontwerp herinrichtingsplan voor het gebied aan de ondernemers en inwoners gepresenteerd. Daarna heeft de gemeente het ontwerp samen met hen uitgewerkt tot een definitief ontwerp voor de eerste fase. Ondernemers en bewoners dachten onder andere mee over de inrichting van de straten, de (fiets)parkeerplaatsen, de bestrating en de beplanting.

Start fase 1 medio maart 2020

Medio maart 2020 beginnen de herinrichtingswerkzaamheden van fase 1. Het gaat om het herinrichten van de rotonde en het eerste deel van de Thomas à Kempisstraat (tot aan de Vechtstraat).

 

Op deze pagina treft u aan

  • Het definitieve ontwerp en de planning (18 juni 2019)

do_en_planning.pdf

  • Het voorstel voor het hele gebied (31 oktober 2018)

Presentatie ontwerp herinrichting diezerbrink

  • Beslisnota winkelgebied Diezerbrink

Beslisnota winkelgebied Diezerbrink.pdf