Eerste Wormenhotel geopend in Zwolle in buurttuin Watertoren

Eerste Wormenhotel geopend in Zwolle in buurttuin Watertoren

Samen met de bewoners van de Watertoren aan de Turfmarkt nam wijkwethouder William Dogger het eerste Wormenhotel in Zwolle in gebruik. De bewoners kozen er voor om het hotel te openen op Burendag, de dag waarop zij hun gezamenlijk tuin op gemeentegrond inrichtten. Als waardering voor hun initiatief plaatste de wethouder met een ferme klap een paal met het beeldmerk Buurtinitiatief.

In het Wormenhotel kunnen 30 huishoudens hun groente, fruit- en etensresten composteren met behulp van wormen. Het Wormenhotel is een alternatief voor de groene GFT-bak voor hoogbouwwoningen zoals de Watertoren. De compost uit het wormenhotel kunnen de bewoners goed gebruiken voor hun buurttuin.

Tom Horstman, adviseur afval bij de gemeente is enthousiast: “Bewoners van laagbouwwoning faciliteren we om afval te scheiden. Voor GFT-afval is dat de groene container bij huis. Ook bewoners van hoogbouw willen we stimuleren om zo min mogelijk restafval over te houden. Een wormenhotel is voor ons nieuw, maar een geweldig alternatief voor de groene bak en helemaal bij een woonvorm als de Watertoren. De compost uit het wormenhotel kunnen zij goed gebruiken voor de gezamenlijke tuin. Ik ben benieuwd naar het resultaat, want wellicht kunnen we op meer plekken in Zwolle een wormenhotel plaatsen.”

De gemeente Zwolle is eigenaar van het Wormenhotel en betrekt de ervaringen van de bewoners bij het besluit of bij meer hoogbouwcomplexen een Wormenhotel geplaatst wordt.

Buurttuin

De buitenruimte rond de Watertoren is deels van de eigenaar van het pand en een deel is van de gemeente. De bewoners en gemeente kwamen tot afspraken over de inrichting, beheer en onderhoud van de grond, waarvoor bewoners een adoptieovereenkomst hebben getekend. Een van de afspraken is dat de ecologische waarde van het gebied behouden blijft.

Buurtinitiatief

De gemeente Zwolle wil allerlei buurtinitiatieven meer zichtbaar maken. Dat doet zij onder meer met het beeldmerk Buurtinitiatief op paaltjes en bordjes in de buitenruimte. De paal met het beeldmerk kreeg met een ferme klap van de wethouder een plaats in de buurttuin.

Lees meer in het interview met bewoners en wijkbeheerder

www.zwolle.nl/buurtinitiatief