Wijkopgaven

Hoe zorgen we ervoor dat Zwollenaren zich prettig voelen in hun wijk? Wat is nodig om met elkaar de buurten in Zwolle leefbaar te houden? Begin 2016 is het tweejaarlijkse Buurt-voor-Buurt Onderzoek uitgevoerd. Bijna 10.000 Zwollenaren hebben hun mening over de leefbaarheid en veiligheid in de wijken en de gezondheid en inzet van wijkbewoners.

De uitkomsten van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2016 leest u in twee rapportages:

  • De hoofdrapportage geeft inzicht in de stand en de ontwikkelingen van heel Zwolle.
  • In de gebiedsrapportages staan de uitkomsten op buurt-, wijk- en stadsdeelniveau.

De gemeente Zwolle krijgt met dit onderzoek meer inzicht in thema's als wonen, werken, gezondheid, sociale participatie en vrije tijd en hoe Zwolle zich in twee jaar ontwikkelt. Met de uitkomsten uit het onderzoek zijn de wijkmanagers van de gemeente Zwolle in gesprek gegaan met de wijkbewoners, de zogenoemde Wijkdialogen Ik Jij Wijk.

Wijkdialogen

Veel bewoners hebben de uitnodiging om deel te nemen aan de Wijkdialoog Ik Jij Wijk aangenomen en hebben hun mening gegeven over de vraag: "Wat verdient de aandacht en hoe zorgen we dat het in de buurten prettig(er) wonen blijft?"

Met de uitkomsten uit de Wijkdialoog is per wijk een of meer Wijkopgaves geformuleerd: Waar liggen kansen? Welke problemen moeten aanpakken? Waar kunnen we voorkomen dat er problemen ontstaan?

Wijkopgaves

In alle wijken en stadsdelen wordt hard gewerkt door de gemeente en partners als Travers Welzijn, WijZ en de politie om samen met wijkbewoners problemen te voorkomen en op te lossen.

In de uitgave Stadsdeeladviezen leest u over de uitkomsten uit het Buurt-Voor-Buurtonderzoek, wat inmiddels is aangepakt en welke Wijkopgaves nog opgepakt worden.

Stadsdeeladviezen 2017

Meedoen met Buurtbonus Ik Jij Wijk

Uit het buurt voor Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2016 komt naar voren dat Zwollenaren hun eigen buurt gemiddeld waarderen met een 7,6. Dat is een cijfer om tevreden mee te zijn. Toch zijn er in elke wijk zaken die knagen en waar door organisaties en door inwoners met een frisse blik een oplossing voor bedacht kan worden. Voor de uitvoering van deze goede ideeën heeft de gemeente Zwolle een potje geld beschikbaar: de Buurtbonus!

Per stadsdeel is er jaarlijks in totaal € 15.000,- te verdelen onder de naam Buurtbonus. Het plan voor een bijdrage uit de Buurtbonus moet bijdragen aan één (of meerdere) Wijkopgaves.

Heeft u of uw organisatie een goed idee en wilt u gebruik maken van de Buurtbonus? Lees dan hier wat u moet doen.

Heeft u een goed idee maar past dat niet binnen de voorwaarden voor de Buurtbonus, dan kunt u misschien wel gebruik maken van de regeling Premie-op-actie, BuurtCultuurFonds of van subsidie.
Voor de wijken Veerallee, Haerst/Tolhuislanden en het gebied ten oosten van de Vecht zijn geen wijkopgaven geformuleerd. Wijkbewoners kunnen daarom geen gebruik maken van de Buurtbonus maar wel van deze regelingen.

Op de Doemeekaart en op de website van Initiatiefrijk Zwolle vindt u meer initiatieven van bewoners die kosteloos of met een bijdrage van de gemeente zijn gerealiseerd.

Wat gebeurt er in uw wijk?

Elke wijk heeft een eigen website met onder meer nieuws, contactgegevens en links naar belangrijke projecten, verenigingen en andere relevante informatie. Zo vindt u alle wijkinformatie overzichtelijk op één website.