Jij bent aan de buurt!

Opbrengst wijkdialogen 2015

Hoe zorgen we er samen voor dat het in je buurt prettig wonen wordt of blijft? Dat was de centrale vraag op de wijkdialoog.  Met het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2014 als leidraad hebben wijkbewoners, wijkwerkers en andere betrokkenen benoemd welke onderwerpen (opgaven) in hun buurt moeten worden opgepakt.  De opkomst op de verschillende wijkdialogen was hoog. Veel bewoners hebben van deze mogelijkheid gebruikt gemaakt om mee te bepalen wat  aandachtsgebieden in hun wijk worden.

In totaal zijn er voor de verschillende Zwolse wijken 24 opgaven geformuleerd onderverdeeld in 10 kansopgaven, 9 probleemopgaven en 5 preventieopgaven. De opgaven worden in beeld gebracht door middel van een interactieve kaart. Wanneer u op deze kaart inzoomt op buurtniveau verschijnen de opgaven. Wanneer u op een opgave in uw wijk klikt, vindt u niet alleen de inhoud en het doel van de opgave, maar ook de criteria, het budget en de deelnemers.

Tevreden

Burgemeester Henk Jan Meijer, onder meer verantwoordelijk voor het wijkgericht werken, is tevreden over de wijze waarop in de stad gezamenlijk gewerkt wordt aan het welbevinden van Zwollenaren in hun eigen buurt: “We hebben in onze stad een traditie om samen, van onderaf, de stad steeds wat mooier te maken. Dat past bij de Zwollenaren, en we worden er ook steeds beter in om het zo te organiseren dat we snel weten wat op welke plek nodig is. De combinatie van goed onderzoeken en samen de uitkomsten tegen het licht houden spreekt niet alleen mij erg aan, ik merk ook in de stad dat steeds meer mensen de schouders eronder willen zetten. Uit de laatste wijkdialogen blijkt dat er nog genoeg werk te verzetten is. Het is mooi om te zien hoe iedereen, wijkbewoners en wijkwerkers, dat aan willen pakken.”

Aan de slag

Voor elke opgave is een uitvoeringsteam gevormd die binnenkort aan de slag gaat of reeds is begonnen met het uitwerken van de opgave. Zo is in de wijk Breecamp-Oost al een nieuwsbrief uitgebracht die voorkomt uit de opgave om in deze wijk het fysieke en het sociale woonklimaat te versterken. In de wijk geren is gestart met het organiseren van “samen buurten” bijeenkomsten. En in Holtenbroek staat een wijkfestival gepland.

Nog meedoen?

Wie wil meepraten in een bepaalde werkgroep is van harte welkom. Hiervoor kunt u contact opnemen met de betreffende wijkmanager. De contactgegevens zijn te vinden op de website van uw wijk via www.zwolle.nl/wijken.

Beheer openbare ruimte 

De gemeente wil het beheer en onderhoud van de openbare ruimte meer en beter laten aansluiten bij de wensen en verwachtingen van wijkbewoners. Maar er moet ook op bezuinigd worden. In januari 2015 heeft de gemeente via een enquête aan inwoners gevraagd wat zij belangrijk vinden in de openbare ruimte. En of zij bereid zijn bij te dragen aan een bewonersinitiatief hiervoor. De uitkomsten van deze enquête leest u hier. Het onderwerp is ook besproken op de wijkdialogen.  

Wat gebeurt er in uw wijk?

Elke wijk heeft een eigen website met onder meer nieuws, agenda, contactgegevens en links naar belangrijke projecten, verenigingen en andere relevante informatie. Zo vindt u alle wijkinformatie overzichtelijk op één website.