Stappenplan bewonersinitiatief

Een bewonersinitiatief begint op MijnWijk

De gemeente speelt vaak een belangrijke rol bij het realiseren van bewonersinitiatieven. En niet voor niets: initiatieven worden door de gemeente Zwolle gewaardeerd en ook actief gestimuleerd. Want inspraak en participatie van inwoners vinden we belangrijk. Daarom heeft de gemeente een website speciaal voor bewonersinitiatieven: MijnWijk.

MijnWijk

Op MijnWijk werken bewoners en gemeente samen om de buitenruimte in de wijk mooier, veiliger, groener en leuker te maken en het buurtcontact te verbeteren. Op MijnWijk kunt u initiatieven (ideeën) bekijken, er over meepraten en zelf initiatieven plaatsen.

Soorten initiatieven

Bewonersinitiatieven zijn er in alle soorten en maten. Voor zowel kleine als grote groepen bewoners uit de wijk, buurt, of voor de hele gemeente. Dat kan een buurtfeest zijn, het opknappen van een speeltuin, of het inrichten, beheren en onderhouden van een hondenspeelweide. Ook het openbare zwembad in Wipstrik is bijvoorbeeld een bewonersinitiatief.

De bewoner aan zet

Wel is en blijft een bewonersinitiatief altijd van de initiatiefnemers zelf. Dus als u een idee heeft, bent u vooral zelf aan zet. Wel kunt u medestanders zoeken in de buurt en krijgt u hulp van de gemeente zoals van het Wijkservicepunt.

U heeft een idee

Zet uw idee op MijnWijk de website voor bewonersinitiatieven.

Wat uw idee voor de buurt ook is, stel u zelf de volgende vragen:

  • Is er belangstelling bij andere buurtbewoners voor mijn plan?
  • Welke middelen heb ik nodig?

Vaak peilen initiatiefnemers eerst of andere bewoners hun idee ook wat vinden, maar dat kan ook op MijnWijk. Ze onderzoeken hiermee of er draagvlak is voor het plan. Ook krijgt u dan samen antwoorden op vragen als: Hoe gaat mijn idee de buurt echt verbeteren en wie heeft vooral voordeel bij de verandering?

In gesprek gaan met buurtbewoners kan ook door aan te bellen bij buurtbewoners. Ook plaatsen inwoners, nadat zij het idee op MijnWijk hebben geplaatst, een oproep op sociale media om op MijnWijk te kijken. En soms wordt de samenwerking gezocht met bijvoorbeeld een buurthuis.

Een bijkomend voordeel van het plaatsen op MijnWijk en praten met buurtbewoners is dat u andere enthousiastellingen tegenkomt. Initiatieven waarbij meer mensen het voortouw nemen, hebben vaak een grotere kans van slagen.

Wanneer de buurt enthousiast is, kunt u het idee verder uitwerken in een plan van aanpak. De wijkbeheerder kan u daarbij helpen. Hij/zij heeft op MijnWijk dan al een reactie gegeven op uw idee en bijvoorbeeld tips gegeven. 

In het plan zet u ook wat u nodig heeft om het idee te realiseren, welke instanties u daarbij kunnen helpen, hoeveel tijd en geld het gaat kosten.

Hulp

De gemeente kan uw initiatief ondersteunen materiaal, advies, kennis, een paar extra handen of met geld.

Goed om te weten: bij sommige initiatieven zijn ook niet-overheidspartijen betrokken. Zoals de lokale supermarkt, het plaatselijke bouwbedrijf, Travers Welzijn, de woningcoöperatie of netwerkclubs als de Rotary of Lionsclub

Financiën

De gemeente heeft wijkpotjes beschikbaar om initiatieven zoals een straatfeest extra te ondersteunen. Maar ook subsidie-aanvragen voor grotere bedragen is mogelijk.

Daarnaast zijn er in Nederland ideële organisaties die geld ter beschikking stellen voor maatschappelijk projecten. Deze fondsen vindt u onder andere via FondsenZoeken.nl.

En denk aan sponsoring door lokale bedrijven of aan crowdfunding, ook wel publieksfinanciering genoemd.

Contact met de gemeente

Persoonlijk contact werkt vaak het beste. Contact zoeken met de wijkbeheerder is een goede eerste stap. Dat doet u door uw idee op MijnWijk te plaatsen 

Op www.zwolle.nl/buurtinitiatief vindt u voorbeelden van initiatieven en kunt u ideeën op doen.