Serge Westerdiep

Wijkmanager

Zwolle-Zuid en Windesheim

Wat doet de wijkmanager?

De wijkmanager verbindt en werkt samen met bewoners, organisaties (in een wijk) en afdelingen binnen de gemeente aan het op orde houden van de leefbaarheid in de wijk.

Bij leefbaarheid gaat het niet alleen om de openbare ruimte, maar ook om de sociale samenhang en de veiligheid in de wijk. Ideeën en initiatieven van bewoners zijn daarbij van groot belang.

Wijkmanager Serge Westerdiep is telefonisch te bereiken op (038) 498 20 10 of per e-mail s.westerdiep@zwolle.nl