Bewoners Corellistraat richten speeltuin opnieuw in

Tijdens burendag 2017 heeft een aantal bewoners van de Corellistraat met elkaar besproken hoe het speelpleintje anders ingericht zou kunnen worden. Hun ideeën hebben ze voorgelegd aan wijkmedewerker Vanessa Sahetapy van het Wijkservicepunt Noord van de gemeente Zwolle.

Plan

De bewoners hebben een schets voor de nieuwe inrichting gemaakt. De speeltuin krijgt een boombank, een wilgentenenhut, boomstronken en een verkeersplein en hinkelbaan die de bewoners zelf intekenen en beschilderen. De voet van de bomen worden aangekleed met planten en bloemen.

Het pleintje is niet alleen een speelplek, maar ook een ontmoetingsplek voor bewoners.

Voortgang

Met burendag 2018 is een start gemaakt met de herinrichting van het pleintje door het inrichten van de boomtuintjes. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en de bewoners hebben niet stil gezeten. Niet lang nadat de boomtuintjes zijn ingericht zijn ze begonnen met het verven van het verkeersplein. Zodra deze klaar was werd er meteen volop gebruik van gemaakt door de buurtkinderen met hun fietsjes of skates. 

In november is door Rova het groengedeelte helemaal vrij gemaakt en ook werd van een gedeelte van het plein de tegels eruit gehaald. De grond is plantklaar gemaakt  voor het bouwen van een wilgentenenhut. Vijf dagen later was het zover. De bouw van de hut. De bouwers hebben hun best gedaan om deze in 1 dag klaar te krijgen. En het resultaat mag er zijn.

Vorige week zijn de boomstronken geleverd en ook die staan nu op hun plek.

Vervolg

Binnenkort wordt de boombank geplaatst. En straks wanneer het wat mooier weer is zal het hinkelpad geverfd worden.

Inrichten en onderhouden

De bewoners hebben het pleintje zelf opnieuw ingericht met wat hulp van Rova en gemeente. Het onderhoud nemen de bewoners ook voor hun rekening