Gemeente onderzoekt hoe in de wijken Aa-landen en Holtenbroek samengewerkt kan worden in een warmtebedrijf

De gemeente ziet een warmtenet voor de wijken Holtenbroek en Aa-landen als goed  alternatief voor verwarming van de gebouwen en woningen met aardgas. Om te zorgen dat de warmte straks uit de bron via het warmtenet  bij de afnemers terecht komt en dat dit op een betaalbare en betrouwbare manier gebeurt, is er een organisatie – en samenwerkingsvorm nodig. Een warmtebedrijf waarin de gemeente met andere partijen samenwerkt lijkt een passende vorm. 

Hoe dit warmtebedrijf er uit komt te zien wordt nog onderzocht. Het uitgangspunt is wel dat de gemeente door deel te nemen in een warmtebedrijf regie kan voeren op de warmtetransitie en de daarbij betrokken publieke belangen kan borgen. Gemeente Zwolle is begin dit jaar gestart met een verkenning waarbij marktpartijen en publieke organisaties zijn bevraagd over hoe de samenstelling van een warmtebedrijf en de samenwerking tussen partijen er in hun ogen het beste uit zou kunnen zien.

Aanvullen van elkaars kennis

Uit de verkenning bleek dat zowel de publieke- als de marktpartijen de voorkeur hebben voor een samenwerking met zowel publieke als private partijen. Ook staan ze positief tegenover de betrokkenheid van een bewonersorganisatie. Een uitdaging bij de oprichting van het warmtebedrijf is dat marktpartijen wel veel ervaring hebben met de aanleg van warmtenetten in nieuwbouwgebieden, maar niet of nauwelijks met de aanleg ervan in bestaande wijken. Dit is een vrij nieuwe ontwikkeling waarvoor aanvullende kennis en kunde nodig is over onder andere het aanleggen van een warmtenet in de al met kabels en leidingen gevulde ondergrond van de openbare ruimte van een bestaande wijk. De gemeente is als eigenaar en beheerder intensief betrokken bij de openbare ruimte en heeft ervaring met projecten in bestaande wijken. Ook is de gemeente betrokken bij andere ontwikkelingen die in de wijken plaatsvinden. Denk aan projecten voor woningbouw, klimaatadaptatie, wijkvernieuwing, rioolonderhoud, mobiliteit etc. Dit betekent dat er voor de gemeente een grote rol is weggelegd bij de ontwikkeling en realisatie van warmtenetten in de bestaande wijken.

Ook is een goede samenwerking nodig als het gaat om het afstemmen van het aanbod van duurzaam opgewekte warmte op de vraag naar warmte en het organiseren van warmte-afname bij eigenaren van woningen en andere gebouwen en het creëren van draagvlak hiervoor. Dit is ook iets waarmee marktpartijen nog weinig ervaring hebben, omdat op dit moment iedereen dezelfde warmte (opgewekt met aardgas) op dezelfde manier geleverd krijgt. Om dit goed af te stemmen en te regelen is een goede samenwerking tussen de gemeente, marktpartijen en/of andere publieke partijen en bewonersorganisaties van belang. Daarnaast is het belangrijk dat de partijen die deelnemen in de samenwerkingsvorm, het warmtebedrijf, financieel solide zijn. Bovendien moeten ze bereid zijn om investeringen te doen die een lange terugverdientijd hebben.

Hoe verder?

Deze verkenning is een eerste stap in de richting van het vormen een warmtebedrijf. De volgende stap is dat de gemeenteraad na de zomer een voorstel krijgt over het selecteren van een één of meerdere samenwerkingspartners waarmee een warmtebedrijf voor Holtenbroek en Aa-landen kan worden gevormd. De resultaten en bevindingen die uit de verkenning zijn gekomen zijn hiervoor de onderbouwing. Als alles voorspoedig verloopt krijgt de gemeenteraad dan in het eerste kwartaal van volgend jaar een voorstel voor het daadwerkelijk oprichten van een warmtebedrijf, wie hierin deelnemen en wat de rol van de gemeente hierin is.