Wanningstraat klimaatbestendig en voetgangersvriendelijk opgeknapt

Wanningstraat klimaatbestendig en voetgangersvriendelijk opgeknapt

Bewoners van woonzorgcentrum Fermate kunnen nu het hele rondje lopen om de Wavimvijver en veiliger de straat oversteken. Met de opknapbeurt van de Wanningstraat is een wandelpad aangelegd dat aansluit op de stoep. De straat heeft een extra oversteekdrempel gekregen.

De Wanningstraat is klimaatbestendig opgeknapt met waterdoorlatende klinkers, waardoor regenwater makkelijker en sneller opgenomen kan worden in de grond. Daarmee voorkomen we wateroverlast en overstromingen bij hevige stortbuien.

Ook het trottoir is vernieuwd en er zijn extra parkeervakken aangelegd.