Initiatiefrijk

Wat er speelt in de stad, wijk en buurt bepaalt voor een groot deel de inzet van de gemeente en van bewoners. We luisteren naar wat bewoners inbrengen, naar hun initiatieven en denken vooral in mogelijkheden. Daarom nodigt de gemeente Zwolle iedereen uit met vernieuwende initiatieven te komen die de stad duurzamer, socialer, digitaler, milieuvriendelijker, groener, klimaatbestendiger en dus toekomstbestendiger maken. Hiervoor is het programma Initiatiefrijk Zwolle in het leven geroepen zodat er richting en ruimte gegeven kan worden aan alle vindingrijkheid en energie. Een Initiatiefrijk Zwolle vormen we namelijk met z’n allen. Zwolle, stad van initiatiefnemers!

Actie in eigen buurt

Actie in eigen straat of buurt

Heb je een leuk initiatief voor jouw wijk of buurt? Bespreek het met de wijkbeheerder.

Lees meer

Sluit aan bij initiatieven

Handenplein Zwolle Zuid

Sluit aan bij initiatieven

Bewoners voeren op allerlei plekken ideeeën uit om iets te verbeteren in hun buurt, straat of wijk. 

Lees meer

Dien zelf een plan in

Dien zelf een plan in

Denk je dat jouw idee kans van slagen heeft? Ga met ons in gesprek!

Lees meer