Duurzaam initiatief

Revolutionair zonnetapijt als nieuw verdienmodel voor sportclubs?

Hoe zet je een frustratie om in een kans? Als reactie op de forse gemeentelijke bezuinigingen op sportclubs, bedacht professioneel volleyballer en student sportmanagement Jelle Hilarius het Zonnetapijt. Een revolutionair concept dat hij nu onderzoekt op haalbaarheid.

Het idee ontstond vorig jaar op de Sporthackathon bij Hogeschool Windesheim. Eén van de cases ging over de bezuiniging van acht ton op de gemeentelijke sportbegroting. Hoe kunnen clubs andere geldstromen aanboren? Toevallig had Hilarius een halfjaar daarvoor met Robert Colijn van Blauwvinger Energie gesproken over nieuwe manieren van sportsponsering. Ze hadden het over duurzame energie gehad, over zonnepanelen. En toen viel het kwartje. ‘Stel dat we een flexibel zonnepaneel ontwikkelen dat je kunt uitrollen over sportvelden. Een groot zonnetapijt dat energie opwekt én energie levert aan de clubs’, bedacht Hilarius.

Positief kritisch

Het idee werd bij wethouder René de Heer op kantoor gepitcht. Daar was ook beleidsmedewerker sport Bertus Jeensma aanwezig. Hij was positief kritisch. ‘Ik vond het mooi dat ze zo’n creatief concept hebben bedacht, maar ik heb ook wel meedenkende vragen gesteld. Er zijn grote oppervlakten nodig om resultaten te boeken. Is die ruimte altijd beschikbaar? En het tapijt kan alleen gebruikt worden op kunstgras, terwijl dat juist het type veld is dat intensief wordt gebruikt, ook in de avond. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Dit zijn zaken die zij moeten meenemen in de verdere ontwikkeling van het idee.’

Creativiteit rondom zelfredzaamheid

Hilarius is zich bewust van de uitdaging. ‘Het tapijt mag bijvoorbeeld ook niet te zwaar zijn, want dan is het onhanteerbaar. En als het te licht is, waait het op. We zitten nu volop in de fase waarbij we over dit soort dingen nadenken en kijken naar de haalbaarheid.’ Daarbij krijgt Hilarius hulp van startup studio Mindt op het gebied van ondernemerschap en financiering (Mindt was een van de organisatoren van de Sporthackathon), en advies van Blauwvinger Energie over duurzame energie. ‘Het Zonnetapijt is een voorbeeld van anders nadenken over waardecreatie met zonne-energie’, zegt Robert Colijn van Blauwvinger Energie. ‘Het gaat over een combinatie van innovatieve energietechniek en de waarde van communities en hoe de interactie daartussen de creativiteit rondom zelfredzaamheid van die communities aanjaagt.’

Engelse startup

Tijdens zijn research stuitte Hilarius op een startup in Engeland die ook met een oprolbaar zonnetapijt, maar dan gericht op defensie. ‘Tijdens een Skypegesprek met een van die oprichters hebben we ons plan voorgelegd. Zij hebben inmiddels al veel kennis en ervaring opgedaan en willen ons helpen met het maken van berekeningen, zodat we weten hoeveel energie we kunnen opwekken met hoeveel tapijt.’