Ons plein is weer een stukje mooier geworden

Zwolle-Zuid is een groene wijk. Toch zijn er best plekken te vinden waar het wel wat groener mag. Omdat dat goed is voor de afwatering. Of omdat groen vaak voor verkoeling kan zorgen in onze steeds warmere zomers. En omdat samen met de buren de handen uit de mouwen steken vaak heel leuk is. Steeds vaker vergroenen wijkbewoners hun eigen buurt. Het ‘Handenplein’ in Gerenlanden is daar een mooi voorbeeld van.

Handenplein

Remco Snijders, aanwonende én een van de initiatiefnemers van het Handenplein vertelt enthousiast over het ontstaan van het groene plein achter de woningen aan de Knoppertkamp en Kadeneterkamp in Gerenlanden. “Zo’n vier jaar geleden gaf woningbouwvereniging SWZ tijdens een buurtvergadering aan niet meer alleen het onderhoud van het plein te willen uitvoeren, omdat de meeste huizen verkocht waren. “De naam Handenplein”, zegt Snijders, “komt voort uit een tekenwedstrijd onder de buurtkinderen die een naam voor het plein mochten bedenken. Een bewoner heeft de winnende tekening omgezet in een logo”.

De omwonenden hebben – ook vanwege de bijzondere eigendomssituatie- de zaken gedegen aangepakt. Ze hebben een voorzitter, secretaris en penningmeester gekozen en bij de notaris geïnformeerd welke rechtsvorm het handigst was. Zo ontstond stichting Beheerder het Handenplein. Na het regelen van de nodige formaliteiten werd een bankrekening geopend en was de stichting een feit. Twee andere bewoners hebben zich vervolgens gestort op een plan voor een nieuwe tuin, waaruit de huidige beleeftuin is ontstaan.

Om alles in één keer uit te voeren was veel  geld nodig, geld dat niet meteen voorhanden was. Daarom is gekozen voor een meerjarenplan. De betrokkenen doen veel zelf en weten ook goed de weg te vinden naar (aanvullende) financiering via Burendag, NLdoet, en bijdrages door de gemeente. Maar eigen inzet en middelen vormen het kloppende hart van het plein.

Buurtinitiatief

Veel buurtbewoners helpen inmiddels mee tijdens Burendag heeft wijkwethouder Michiel van Willigen een bijzonder paaltje ‘Buurtinitiatief’ op het plein geplaatst. Snijders:  “Een waardering voor al het werk dat we inmiddels hebben verzet, want met de bijdrage van de gemeente konden we allerlei materialen, planten en een boombankje aanschaffen.  Ons plein is daarmee nóg weer een stukje mooier geworden”.

Wijkenmagazine

Hoe de stad, wijk en buurt zich ontwikkelt, hangt voor een belangrijk deel af van de betrokkenheid, vindingrijkheid, ideeën en inzet van bewoners. De bewoners van Punterdiep zijn hiervan een goed voorbeeld.

In het Wijkenmagazine staan meer voorbeelden van buurtinitiatieven en bewonersparticipatie. Het magazine laat zien dat bewoners en partners onmisbaar zijn bij ‘het maken van de wijk’ en dat die samenwerking heel veel mooie, verrassende, kleine en grote initiatieven oplevert.

www.zwolle.nl/wijkenmagazine