Wijkgesprek voor bewoners Westenholte en Spoolde

Wijkgesprek voor bewoners Westenholte en Spoolde

De gemeente Zwolle organiseert een aantal online bewonersbijeenkomsten over de uitkomsten van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2020. De bijeenkomst voor bewoners van de wijken Westenholte en Spoolde is op 7 april 2021.

Met het tweejaarlijkse Buurt-voor-Buurt Onderzoek vraagt de gemeente Zwolle bewoners naar hun mening over hun buurt met onderwerpen zoals leefbaarheid, onderlinge contacten, veiligheid en de kwaliteit van de buitenruimte.

In een online bewonersbijeenkomst over de resultaten van dit onderzoek komen vragen aan de orde als: Herkent u de uitkomsten? Wat heeft u de afgelopen jaren meegemaakt in uw buurt? Wat maakt het wonen in deze wijk leuk? Wat zou eventueel beter kunnen? Heeft u ideeën of plannen voor de wijk? Wijkbewoners delen hun ervaringen en geven hun voorkeuren en prioriteiten aan voor verbeteringen.

Aanmelden wijkgesprek Westenholte en Spoolde

Woensdagavond 7 april 2021 om 19.30 uur gaan wijkbewoners in gesprek met de wijkwethouder Monique Schuttenbeld, wijkmanager René Stuij, wijkpartners zoals Travers Welzijn en WijZ, en met elkaar.

300 wijkbewoners zijn daarvoor persoonlijk uitgenodigd. Bewoners die geen uitnodiging voor deze online bewonersbijeenkomst hebben gekregen maar wel willen meepraten, kunnen zich aanmelden voor 31 maart per mail naar wijkservicepuntwest@zwolle.nl.

www.zwolle.nl/BvB2020