Marjolein Geurtsen

Wijkregisseur

Stadshagen, Westenholte en Spoolde

Wat doet de wijkregisseur?

Mijn naam is Marjolein Geurtsen en ik ben wijkregisseur in Stadsdeel West.  Ik zet me in om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren en bewonersinitiatieven te ondersteunen.

Bewoners en organisaties uit de wijken Stadshagen, Westenholte en Spoolde kunnen contact met mij opnemen als er een wens of een leuk idee leeft voor de wijk. Wellicht kan ik helpen om die ideeën verder uit te werken.

Ik heb een groot netwerk in en buiten de wijk. Ik kan daarom snel en makkelijk het contact met en tussen bewoners, organisaties, de wijkwethouder en andere medewerkers van de gemeente Zwolle leggen. Ik stimuleer de samenwerking tussen alle partijen en zorg er voor dat (ideeën van) bewoners betrokken worden bij ontwikkelingen in hun buurt en/of bewoners verbeteringen zelf bedenken en uitvoeren.

Samen met de wijkmanager en wijkmedewerkers vormen wij het team van het Wijkservicepunt West. Onze werklocatie is in het Cultuurhuis, Werkerlaan 1.

Heeft u een melding of klacht over wegen/stoepen, verlichting, groen/bomen, riolering, afval, speel- of straatmeubilair dan kunt u dit melden via www.zwolle.nl/meldingen of telefonisch via 14038.

www.zwolle.nl/stadshagen

www.zwolle.nl/westenholte

www.zwolle.nl/spoolde

www.zwolle.nl/mijnwijk