René Stuij

Wijkmanager

Stadshagen, Westenholte, Spoolde

Wat doet de wijkmanager?

De wijkmanager verbindt en werkt samen met bewoners, (wijk)organisaties en afdelingen van de gemeente aan de leefbaarheid in de wijk. Bij leefbaarheid gaat het niet alleen om de openbare ruimte, maar ook om de sociale samenhang en de veiligheid in de wijk. Ideeën en initiatieven van bewoners zijn daarbij van groot belang.

www.zwolle.nl/wijken

www.zwolle.nl/buurtinitiatief