Breezicht Zuid: klimaatbestendige, waterrobuuste en energieneutrale nieuwe woonbuurt Stadshagen

Na Breecamp wordt de komende jaren Breezicht ontwikkeld als nieuwe, ruim opgezette woonbuurt in Stadshagen. De ambities voor deze groene buurt met circa 1140 woningen zijn hoog: Breezicht wordt klimaatbestendig, waterrobuust en energieneutraal ontwikkeld. Burgemeester en wethouders leggen het stedenbouwkundig plan voor de eerste twee buurtschappen voor aan de gemeenteraad.

In Breezicht komen ongeveer 1140 woningen voor verschillende doelgroepen, verdeeld over zes buurtschappen in een groen en waterrijk landschap. Het plan sluit daarmee aan bij het groene karakter van de buurt en bij de vraag van bewoners van Stadshagen die binnen de wijk willen doorstromen. De eerste twee buurtschappen, Duinen en Broeklanden, zijn nu in overleg met de bouwpartners en woningcorporaties uitgewerkt in het stedenbouwkundig plan Breezicht Zuid.

Klimaatbestendig

Breezicht is aangepast aan de verwachte klimaatveranderingen. De buurt wordt zo ingericht dat extreme regenval, perioden van droogte en hittegolven niet tot ernstige overlast leiden.

Waterrobuust

De woningen liggen verhoogd, waardoor er ruimte is voor waterberging en infiltratie van regenwater in wadi’s, plasdrasstroken en rietzones. Al het regenwater dat valt op de daken en wegen wordt collectief opgevangen en afgevoerd. Er is genoeg ruimte in Breezicht om ook overtollig water uit het bestaande deel van Stadshagen te bergen.

Het groen in de buurtschappen van Breezicht zal door een netwerk van wandel- en fietspaden worden verbonden. Daarmee krijgt de buurt veel (informele) speelplekken verspreid over de buurt naast enkele grotere centrale speelplekken.

Energieneutraal

De huizen in Breezicht worden energieneutraal ontwikkeld als nul-op-de-meter woningen zonder gasaansluiting. Ook de openbare ruimte wordt energieneutraal: de elektriciteit voor verlichting en rioolgemalen wordt met zoninstallaties opgewekt.

Afbouwen Stadshagen

Door de crisis op de woningmarkt heeft de bouw van nieuwe woningen in Stadshagen op sommige plekken in de wijk een tijd stil gelegen. De vraag naar woningen is de afgelopen tijd weer sterk toegenomen. Daarom is vorig jaar in de Woonvisie vastgelegd om de komende tien jaar circa 300 woningen jaarlijks te ontwikkelen in Stadshagen. B en w stellen nu aan de gemeenteraad voor om telkens twee verschillende gebieden tegelijkertijd te ontwikkelen. Hiervoor is een planning gemaakt tot en met 2027. Eerst worden de buurten Frankhuis, Werkeren en Breecamp Noord afgebouwd. Daarna start vanaf 2019 de ontwikkeling van Breezicht Zuid, gevolgd door De Tippe (vanaf 2020), Breezicht Noord (vanaf 2023).

Alle nieuw te ontwikkelen woonbuurten worden in lijn met de Omgevingsvisie energieneutraal ontwikkeld. Ook wordt bij de ontwikkeling rekening gehouden met de verwachte klimaatveranderingen.