Zanddepot Milligersplas gereed voor gebruik

Grote hoeveelheden zand zijn nodig voor de aanleg van wegen en het bouwrijp maken van de nog te ontwikkelen woonbuurt Breezicht, waar circa 600 woningen worden gebouwd. Vanuit de Milligersplas is er 200.000 m3 zand gespoten in een depot. Dit zanddepot is nu klaar voor gebruik.

Ontwikkelen Breezicht

Naar verwachting starten de zandtransporten ten behoeve van het bouwrijp maken van Breezicht in tweede helft van 2018. Gedurende de periode van ongeveer een jaar zal 100.000 m3 zand over de bouwweg worden getransporteerd. Ook zal er een deel van de bouwweg verwijderd worden.

Veiligheid

Wandelaars die de bouwweg gebruiken voor het rondje Milligersplas kunnen de weg niet gebruiken ten tijde van de zandtransporten. Dit jaar onderzoekt gemeente Zwolle of er in 2019 een alternatieve of definitieve wandelroute om de Milligersplas kan worden aangelegd.