Testritten en verder onderzoek Kamperlijn

Testritten en verder onderzoek Kamperlijn

Eind maart testen ProRail en Keolis op de Kamperlijn een dienstregeling met stops op station Zwolle Stadshagen. Dat gebeurt in de nachten, zodat reizigers er geen hinder van ondervinden. Uit deze testen moet blijken hoe de dienstregeling met een snelheid van 100 km/uur en een stop op het nieuwe station kan worden uitgevoerd.

Verschillende testen

Uitgangspunt is dat aansluitingen op station Zwolle zoveel mogelijk behouden blijven. Er worden verschillende testen uitgevoerd: deels met een enkel, deels met een dubbel treinstel. Ook testen ProRail en Keolis of inzet van extra machinisten soelaas biedt.

Bodemonderzoek gaat door

In een overleg begin maart is ook de tussenstand van het onderzoek naar de bodemgesteldheid onder de Kamperlijn met de gemeenten Kampen en Zwolle en de provincie Overijssel besproken. De eerste resultaten van dat onderzoek zijn minder rooskleurig dan gehoopt. ProRail rondt deze onderzoeken af en brengt maatregelen in beeld hoe de snelheidsverhoging alsnog gerealiseerd kan worden.

Eind april

Zowel de uitkomsten van de testritten als verdere analyse en bodemonderzoek leveren eind april duidelijkheid op over de maatregelen die op de korte en lange termijn nodig zijn voor de uitvoering van de dienstregeling en het verhogen van de snelheid op de Kamperlijn.