Monique Wiegers

Wijkregisseur

Zwolle-Zuid en Windesheim

Wat doet de wijkbeheerder?

Mijn naam is Monique Wiegers en ik ben wijkbeheerder in het Stadsdeel Zuid. Ik zet me in om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren en bewonersinitiatieven te ondersteunen.

Bewoners en organisaties in Zwolle-Zuid en Windesheim kunnen contact met mij opnemen als zij een wens, of een leuk idee hebben voor in hun wijk of directe woonongeving. Wellicht kan ik helpen om die ideeën samen verder uit te werken.

Ik heb een groot netwerk in en buiten het stadsdeel. Ik kan daarom snel en makkelijk het contact met en tussen bewoners, organisaties, de wijkwethouder en andere medewerkers van de gemeente Zwolle leggen. Zo stimuleer ik de samenwerking tussen alle partijen en zorg er voor dat (ideeën van) bewoners betrokken worden bij ontwikkelingen in hun buurt en zij verbeteringen zelf bedenken en uitvoeren.

Samen met de wijkmanager en de wijkmedewerker vorm ik het Wijkservicepunt Zuid. Onze werklocatie is gevestigd in kamer 13 van Wijkcentrum De Pol aan de Gelijkheid 1.

Heeft u een melding of klacht over wegen/stoepen, verlichting, groen/bomen, riolering, afval, speel- en straatmeubilair dan kunt u dit melden via www.zwolle.nl/meldingen of telefonisch via 14038.

www.zwolle.nl/zwolle-zuid