Lucia Koetsier

Wijkassistent

De assistenten op de Wijkservicepunten zijn het eerste aanspreek- en informatiepunt voor de wijkbewoners.

Bewoners kunnen bij ons terecht met verzoeken of meldingen over het openbaar groen, wegen, trottoirs, parkeerplaatsen, verlichting, speelplekken en het sociaal beheer in de wijk.

We zijn op de hoogte van wat zich in de wijk afspeelt, waardoor bewoners ook met vragen over de wijk of over de gemeente bij ons terecht kunnen. Eventueel verwijzen we door naar andere instanties die werkzaam zijn in de wijk.

Daarnaast ondersteunen we de wijkmanager en wijkbeheerder op het administratieve en organisatorische vlak. Het is dan ook mogelijk om via ons een afspraak met hen te maken. Bel hiervoor (038) 498 21 51.