Lucia Koetsier

Wijkmedewerker

Ik ben als wijkmedewerker op het Wijkservicepunt in Zwolle-Zuid en Windesheim het eerste aanspreek- en informatiepunt voor wijkbewoners.

U kunt bij mij terecht met vragen over het openbaar groen, wegen, trottoirs, parkeerplaatsen, verlichting, speelplekken en het beheer van de wijk. Wilt u iets melden dan kan dat op www.zwolle.nl/melding of op 14038.

Ik ben op de hoogte van wat zich in de wijk afspeelt, waardoor u ook met vragen over de wijk of over de gemeente bij mij terecht kunt. Eventueel verwijs ik door naar andere instanties die werkzaam zijn in de wijk of daarbuiten.

Ik werk nauw samen met de wijkmanager en wijkbeheerder. Samen vormen wij het wijkmanagement voor het Stadsdeel Zuid.