Aanpassingen voor een veiliger Wipstrikkerallee

Om de verkeersveiligheid in de Wipstrikkerallee te verbeteren wordt deze straat in 2022 op een paar plekken aangepast. Bewoners die een melding hebben gedaan van verkeersonveilige situaties hebben met de gemeente hierover mee gedacht. 

Op een informatiebijeenkomst op 26 oktober 2021 is het voorlopige ontwerp voor de aanpassing van de Wipstrikkerallee gepresenteerd aan bewoners.

Voor de aanpassingen is rekening gehouden met beschikbare budget. Dit betekent dat niet de gehele weg op de schop gaat. De plekken waar de verkeersonveiligheid het grootst is worden aangepast.

De afslag van de Wipstrikkerallee naar de Brederostraat, het kruispunt Brederostraat/Herenweg en de oversteek bij het Top Naeffpad worden aangepast. Met deze aanpassingen wordt het oversteken van langzaam verkeer veiliger en voor doorgaand verkeer onaantrekkelijker om de Brederostraat in te rijden.

Ontwerp

Op onderstaande afbeeldingen ziet u de ontwerpen van de Wipstrikkerallee - Brederostraat en van de Top Naeffstraat - Cornelis Houtmanstraat. Klik op een afbeelding om te vergroten. De vergroting opent in een nieuw scherm.

Werkzaamheden Wipstrikkerallee - Brederostraat in kaart

Werkzaamheden Wipstrikkerallee - Top Neaffstraat in kaart

Wipstrikkerallee - Brederostraat

  • De linksaf-strook vanaf de rotonde Hanekamp naar de Brederostraat wordt verwijderd. Daardoor ontstaat er een brede en groene middenberm.
  • De ingang van de Brederostraat wordt compacter en overzichtelijker. De rijbaan wordt smaller, en de parkeervakken breder. Zo komt er ruimte vrij voor groen. Daardoor ziet de Brederodestraat er uit als een 30 km/uur-weg.
  • Er wordt een zebrapad aangelegd.
  • Er komt een voetgangersoversteek naast de noordelijke fietsoversteek over de Wipstrikkerallee.

Top Naeffstraat - Cornelis Houtmanstraat

  • De midden-geleider wordt breder, zodat fietsers en voetgangers meer ruimte hebben om voor het oversteken te wachten.
  • De rijbaan bij van de oversteek wordt iets hoger. Dat verhoogde plateau krijgt een markering. Daardoor worden verkeersdeelnemers er extra op geattendeerd en zijn ze genoodzaakt de snelheid aan te passen.

In de eerste helft van 2022 gaan de werkzaamheden beginnen. Voor de zomer is het werk klaar.