Leven in Zwolle

Iedere Zwollenaar moet zijn leven zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Heb je daarbij hulp en ondersteuning nodig, dan kan het sociaal wijkteam je daarbij helpen.
Dichtbij of in huis, in je eigen vertrouwende omgeving. Als het nodig is dan is er zwaardere en specialistische zorg beschikbaar. 
Dit is in het kort de visie van het gemeentebestuur op het sociaal domein.

Het sociaal domein gaat over deze vijf thema’s:

  • Sociale basis
  • Jeugd  
  • Wonen en zorg
  • Werken en meedoen
  • Beschermd wonen

Het sociaal domein bevat alles waardoor jij een fijn leven te kunnen leiden. Je kan rondkomen en bent schuldenvrij. Je hebt werk, volgt een opleiding of hebt een andere vorm van dagbesteding. Heb je kinderen dan groeien deze op tot zelfstandige inwoners door goed onderwijs, sport en als het nodig met jeugdhulp of jeugdzorg. Kan je tijdelijk niet thuis wonen, dan is er beschermd wonen. Word je ouder of heb je een lichamelijke beperking dan is er thuiszorg of hulp bij het huishouden mogelijk.

De gemeente Zwolle doet dit niet allen, ze werkt samen met veel organisatie, partijen in de stad.