Melding WMO en Jeugdwet

De gemeente biedt ondersteuning aan inwoners, bijvoorbeeld in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB). Dat doen we op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

In de gemeente Zwolle zorgen we er samen voor dat iedereen mee kan doen. Zo kunnen de inwoners die dat nodig hebben de juiste ondersteuning krijgen. Als er toch iets misgaat of niet klopt, dan zoeken we samen passende maatregelen om te situatie te veranderen.

U kunt ons helpen

Onze inwoners zo goed mogelijk helpen en fraude voorkomen kunnen wij niet alleen. U kunt ons daar bij helpen. Als u zich zorgen maakt over een kwetsbare burger die ondersteuning krijgt vanuit de Wmo of Jeugdwet, dan kunt u dat bij ons melden. Wij stellen uw melding zeer op prijs.

Wat kunt u melden?

U kunt zich zorgen maken omdat iemand te weinig zorg krijgt. Of u heeft het idee dat er misbruik wordt gemaakt van zorg of voorzieningen. Dit kunt u melden. Zelfs een onderbuikgevoel is al genoeg om een melding te maken.

U kunt het beste in uw eigen woorden vertellen waar u melding over doet. Hoe meer informatie u ons geeft, hoe beter en sneller wij aan de slag kunnen met uw melding. Twijfelt u? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag!

Waar kunt u uw melding doorgeven?

U kunt uw melding telefonisch doorgeven, via tel. 14038 (5 cijfers). U wordt dan doorverbonden met de toezichthouders Wmo. U kunt ook mailen naar toezichtwmo@zwolle.nl of gebruikmaken van ons contactformulier.

Schriftelijk een melding doen kan ook. Stuur dan uw melding naar:

Gemeente Zwolle
t.a.v. toezichthouder Wmo
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

Wat doet de gemeente met uw melding?

Uw melding komt terecht bij de toezichthouders Wmo van de gemeente Zwolle. Zij nemen uw melding altijd serieus en behandelen, controleren en beoordelen uw informatie. U ontvangt hierover altijd bericht. Naar aanleiding van uw informatie kunnen zij een onderzoek starten.

Vertrouwelijk

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met uw informatie om. Om uw informatie goed te kunnen beoordelen, is het soms fijn als wij u nog wat extra vragen kunnen stellen.

Daarom is het prettig als u uw contactgegevens invult. Dit is niet verplicht, u mag uw melding ook anoniem doen.

Rapporten over wmo-zorgaanbieders van toezichthouder

In de gemeente Zwolle maken we gebruik van een toezichthouder kwaliteit. In opdracht van de gemeenten in onze regio IJsselland waarborgt de GGD IJsselland de kwaliteit van de zorg. Dit doen zij door toezicht te houden en onderzoek te doen bij zorgaanbieders binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hier maakt de GGD IJsselland rapporten van. Sommige van deze rapporten worden sinds 2020 openbaar gemaakt. De gemeente Zwolle vindt het belangrijk dat deze openbare rapporten voor onze inwoners en andere partijen inzichtelijk zijn. Vandaar dat de gemeente zich heeft aangesloten bij de website Toezicht WMO. Op deze website zijn alle openbare rapporten te zien. Meer weten? Ga naar Openbaarmaking rapporten Toezicht Wmo – GGD Ijsselland.