Subsidieregeling beschermd wonen

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het uitvoeren van de WMO 2015. Onderdeel hiervan is beschermd wonen. De gemeente Zwolle werkt hiervoor samen met regiogemeenten, aanbieders en cliënten. Deze subsidieregeling is voor organisaties die beschermd wonen aanbieden in de regio IJssel-Vecht.

Doel van de subsidie

Doel van deze subsidie is het realiseren van voorzieningen op het gebied van beschermd wonen in de regio IJssel-Vecht.