Subsidieregeling maatschappelijke opvang

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het uitvoeren van de WMO 2015. Onderdeel hiervan is maatschappelijk opvang. De gemeente Zwolle werkt hiervoor samen met regiogemeenten, aanbieders en cliënten. Deze subsidieregeling is voor organisaties die maatschappelijke opvang aanbieden in de regio IJssel-Vecht.

Doel van de subsidie

Doel van deze subsidie is het realiseren van voorzieningen op het gebied van maatschappelijke opvang in de regio IJssel-Vecht.