Ondersteuning bij opvoeden en opgroeien

In de Jeugdwet 2015 is geregeld dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor bijna alle ondersteuning en zorg voor kinderen en jongeren. Dat is:

  • De lichte opvoed- en opgroeiondersteuning
  • De specialistische hulp zoals jeugd-GGZ.
  • De gesloten jeugdhulp bij ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen.
  • De uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering.