Goede dagen & Perspectief

De gemeente heeft in 2016 en 2017, samen met de Overlegtafel dagbesteding, cliënten en Participatieraad Zwolle, gewerkt aan de doorontwikkeling van de dagbesteding. In de zomer van 2017 heeft het College van Zwolle ingestemd met de voorgestelde inhoudelijke doorontwikkeling van dagbesteding naar ‘Goede dagen & Perspectief’. Goede dagen & Perspectief is de naam van de nieuw in te richten dagbesteding die in Zwolle vanaf 1 januari 2019 gaat gelden en past binnen de Zwolse visie op het sociaal domein.

Contracteerproces 'Goede dagen & Perspectief' (dagbesteding)

In 2018 is een contracteerproces doorlopen. De gemeente Zwolle  is per 1 januari 2019 nieuwe relaties aangegaan met 24 aanbieders. In de contractafspraken zit voldoende ruimte en prikkels om gezamenlijk door te ontwikkelen. Doorontwikkelen doen we door nadrukkelijk het Maatschappelijk voorveld bij de uitwerking van Goede dagen & perspectief te betrekken.

De contractering ging digitaal via Negometrix. Deelnemen kon tot vrijdag 7 september 2018; er was 1 toetredingsmoment. 

Documenten

raamovereenkomst_gd_en_p_v1.0.pdf

bijlage_b1_pve_gd_en_p.pdf

bijlage_b1.2_overzicht_productindeling_gd_en_p.pdf

Algemene voorziening

Goede dagen & perspectief in Zwolle voor volwassenen is een algemene voorziening. Dat houdt in dat hier aanspraak op gedaan kan worden zonder verwijzing of indicatie, maar ook dat deze niet met een Persoonsgebonden budget (pgb) betaald worden.

Voor jeugd is de dagbesteding een maatwerkvoorziening. De toegang voor jeugdigen is het Sociaal Wijkteam

Veel gestelde vragen over dagbesteding