Goede dagen & Perspectief

Goede dagen & Perspectief is de naam van de dagbesteding die in Zwolle vanaf 1 januari 2019 is ingegaan en past binnen de Zwolse visie op het sociaal domein.

Contracteerproces 'Goede dagen & Perspectief' (dagbesteding)

De gemeente Zwolle is per 1 januari 2019 nieuwe relaties aangegaan met 23 aanbieders. Toetreding voor niet gecontracteerde aanbieders is tussentijds niet mogelijk. De looptijd van deze overeenkomst is tot 1 januari 2020 met de mogelijkheid tot verlenging. In de contractafspraken zit voldoende ruimte en prikkels om gezamenlijk door te ontwikkelen. Doorontwikkelen doen we door nadrukkelijk het Maatschappelijk voorveld bij de uitwerking van Goede dagen & perspectief te betrekken.

Documenten

raamovereenkomst_gd_en_p_v1.0.pdf

bijlage_b1_pve_gd_en_p.pdf

bijlage_b1.2_overzicht_productindeling_gd_en_p.pdf

Algemene voorziening

Goede dagen & perspectief in Zwolle voor volwassenen is een algemene voorziening. Dat houdt in dat hier aanspraak op gedaan kan worden zonder verwijzing of indicatie, maar ook dat deze niet met een Persoonsgebonden budget (pgb) betaald worden. Voordat inwoners gebruik kunnen maken van Goede dagen & Perspectief kunnen zij zich melden bij Samen Zwolle zodat gekeken kan worden of een passende plek in het voorveld of welzijnswerk te vinden is die ook adequaat is.

Voor jeugd is de dagbesteding een maatwerkvoorziening. De toegang voor jeugdigen is het Sociaal Wijkteam

Veel gestelde vragen over dagbesteding