Contractering Goede dagen & Perspectief 2021

Nieuw contracteerproces Goede dagen & Perspectief 2021 (e.v.)

De gemeente Zwolle is bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe contractering.  De gemeente betrekt zorgaanbieders bij de voorbereidingen.  Er komen 2 aanbestedingen te weten:

  1. Daginvulling voor ouderen (pensioengerechtigde leeftijd)
  2. Dagbesteding voor inwoners van arbeidsmatige leeftijd

Planning

De voorlopige planning van de contractering van Goede dagen & Perspectief is weergegeven in  het document 'update planning september 2020'  

PDFupdate planning september2020.pdf

Marktconsultatie maart-mei 2020

In maart en april 2020 is de eerste marktconsultatie gehouden. Deze is in april/mei 2020 gevolgd door een 2e consultatie voor het onderdeel dagbesteding arbeidsmatige leeftijd. Alle documenten, presentaties en verslagen staan op deze pagina

Marktconsultatie september/oktober 2020

Met de input van de vorige marktconsultatie van maart-mei zijn concept inkoopdocumenten opgesteld. Deze leggen wij ter consultatie voor om zorgaanbieders de gelegenheid te geven hierop te reageren.

Daginvulling ouderen

PDFopzet inkoopdocument ouderen.pdf

PDFconcept programma van eisen - ouderen.pdf

PDFconcept overeenkomst ouderen.pdf

Dagbesteding inwoners arbeidsmatige leeftijd

PDFopzet inkoopdocument arbeidsmatig.pdf

PDFconcept programma van eisen - arbeidsmatige leeftijd.pdf

PDFconcept overeenkomst arbeidsmatige leeftijd.pdf

Uw reactie en/of input wordt zeer op prijs gesteld. Gebruik hiervoor het antwoordformulier. Dit kunt u tot en met 2 oktober 2020 mailen naar dagbesteding@zwolle.nl

Bestandantwoordformulier.docx

Publicatie

Een aankondiging van deze marktconsultatie is ook gepubliceerd op Tenderned en TED. De documenten zijn ook beschikbaar gesteld op het inkoopplatform CTMsolution. De aanbesteding verloopt t.z.t. via dit inkoopplatform. Bent u onbekend met CTMsolution? U dient zich te registreren, dat is kosteloos. In de handleiding staat hoe dat moet:

korte_instructie_ctmsolution.pdf

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen dan kunt u deze, bij voorkeur per mail dagbesteding@zwolle.nl stellen of telefonisch bij Petra Hooisma (038) 4982609