Contractering Goede dagen & Perspectief 2021

Nieuw contracteerproces Goede dagen & Perspectief 2021 (e.v.)

De gemeente Zwolle is een nieuwe contractering gestart en heeft zorgaanbieders betrokken bij de voorbereidingen. Er zijn twee aanbestedingen te weten:

  1. Daginvulling voor ouderen (pensioengerechtigde leeftijd)
  2. Dagbesteding voor inwoners van arbeidsmatige leeftijd

Planning (update 22-1-2021!)

De aanbestedingsstukken zijn 21-1-2021 einde dag gepubliceeerd op Tenderned en TED via CTMsolution. 

Daginvulling ouderen

Hieronder staat het inkoopdocument, het programma van eisen en de conceptovereenkomst. 

ouderen_inkoopdocument.pdf

ouderen_programma_van_eisen.pdf

ouderen_concept_overeenkomst_gdenp.pdf

De totale set van de aanbestedingsstukken staat op het inkoopplatform CTMsolutiuon aanvraagnummer 237048. Of via link naar Tenderned 

Dagbesteding arbeidsmatige leeftijd

Hieronder staat het inkoopdocument, het programma van eisen en de conceptovereenkomst. 

arbeidsmatige_leeftijd_inkoopdocument.pdf

arbeidsmatige_leeftijd_programma_van_eisen.pdf

arbeidsmatige_leeftijd_concept_overeenkomst.pdf

De totale set van de aanbestedingsstukken staat op het inkoopplatform CTMsolutiuon aanvraagnummer 247100. Of via link naar Tenderned

Marktconsultatie maart-mei 2020

In maart en april 2020 is de eerste marktconsultatie gehouden. Deze is in april/mei 2020 gevolgd door een 2e consultatie voor het onderdeel dagbesteding arbeidsmatige leeftijd. Alle documenten, presentaties en verslagen staan op deze pagina

Marktconsultatie september/oktober 2020

Met de input van de vorige marktconsultatie van maart-mei zijn concept inkoopdocumenten opgesteld. Deze hebben wij schriftelijk ter consultatie voorgelegd om zorgaanbieders de gelegenheid te geven hierop te reageren. Het verslag hiervan vindt u hier.

Daginvulling ouderen

PDFopzet inkoopdocument ouderen.pdf

PDFconcept programma van eisen - ouderen.pdf

PDFconcept overeenkomst ouderen.pdf

Dagbesteding inwoners arbeidsmatige leeftijd

PDFopzet inkoopdocument arbeidsmatig.pdf

PDFconcept programma van eisen - arbeidsmatige leeftijd.pdf

PDFconcept overeenkomst arbeidsmatige leeftijd.pdf

Reageren kon tot en met 2 oktober 2020Publicatie

Een aankondiging van deze marktconsultatie is ook gepubliceerd op Tenderned en TED. De documenten zijn ook beschikbaar gesteld op het inkoopplatform CTMsolution. De aanbesteding verloopt t.z.t. via dit inkoopplatform. Bent u onbekend met CTMsolution? U dient zich te registreren, dat is kosteloos. In de handleiding staat hoe dat moet:

korte_instructie_ctmsolution.pdf

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen dan kunt u deze, bij voorkeur per mail dagbesteding@zwolle.nl stellen of telefonisch bij Petra Hooisma (038) 4982609