Contractering Goede dagen & Perspectief 2021

Nieuw contracteerproces Goede dagen & Perspectief 2021 (e.v.)

De gemeente Zwolle is bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe contractering.  De gemeente betrekt zorgaanbieders bij de voorbereidingen.

Planning

De gemeente Zwolle heeft eerder besloten de contractering van Goede dagen & Perspectief, zowel het onderdeel ouderen als arbeidsmatig, uit te stellen.  

PDFUpdate planning juni 2020.pdf

Marktconsultaties

Van 2  tot en met 16 maart 2020 was de eerste marktconsultatie. Twee bijeenkomsten, waar de gemeente met aanbieders in gesprek is gegaan en de mogelijkheid voor aanbieders om schriftelijk te reageren. De documenten, presentaties en verslagen van de bijeenkomsten vindt u hier:

Marktconsultatiedocument Goede dagen & Perspectief 2021

Visie Goede dagen & Perspectief

Antwoordformulier-consultatie-Goede-dagen-en-Perspectief.pdf

Presentatie marktconsultatie Arbeidsmatig d.d. 13-03-2020

Presentatie marktconsultatie Ouderen d.d. 13-03-2020

PDFVerslag 1e marktdialoog Goede dagen & Perspectief - Arbeidsmatig

PDFVerslag 1e marktdialoog Goede dagen & Perspectief - Ouderen

PDFAanvullende info samenwerkingsverbanden daginvulling ouderen.pdf

Naar aanleiding van de reacties heeft de gemeente Zwolle een alternatief voorstel uitgewerkt voor de arbeidsmatige aanbesteding. In een 2e marktconsultatie (23-4-2020 tot 9-5-2020) heeft de gemeente aanbieders gevraagd om hierop te reageren. Hieronder het alternatieve voorstel en het verslag.

PDFGoede dagen & Perspectief - Alternatief voorstel Arbeidsmatige dagbesteding.pdf

PDFVerslag 2e marktdialoog Gd en P-arbeidsmatig.pdf

Een aankondiging van deze marktconsultatie is ook gepubliceerd op Tenderned en TED. De documenten zijn ook beschikbaar gesteld op het inkoopplatform CTMsolution. Bent u onbekend met CTMsolution? U dient zich te registreren, dat is kosteloos. In de handleiding staat hoe dat moet:

korte_instructie_ctmsolution.pdf

Vervolg

Naar aanleiding van de reacties zijn omschrijvingen aangepast om ze beter te duiden. Er komen 2 aanbestedingen te weten:

  1. Daginvulling voor ouderen (pensioengerechtigde leeftijd)
  2. Dagbesteding voor inwoners van arbeidsmatige leeftijd

In de maanden juni en juli gaat de gemeente verder met de aanbestedingsdocumenten. De gemeente zal deze ter consultatie aan aanbieders voorleggen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen dan kunt u deze, bij voorkeur per mail dagbesteding@zwolle.nl stellen of telefonisch bij Petra Hooisma (038) 4982609