Integrale Thuisondersteuning 2022 e.v.

Nieuw contracteerproces Integrale Thuisondersteuning 2022 (e.v.)

Thuisondersteuning is een maatwerkvoorziening en valt onder de Wmo. De gemeente Zwolle is een nieuwe contractering gestart en heeft zorgaanbieders betrokken bij de voorbereidingen.  

Aanbesteding gestart

De aanbestedingsstukken zijn 9 maart 2021 einde dag gepubliceeerd op Tenderned (en daarna TED) via CTMsolution en is op 26 april 2021 gesloten. De voorlopige gunning heeft op 10 juni 2021 plaatsgevonden, inschrijving is niet meer mogelijk.

Hieronder staan het inkoopdocument, het Programma van Eisen en de conceptovereenkomst. 

Inkoopdocument thuisondersteuning-def.pdf

Programma van eisen Thuisondersteuning-def.pdf

Concept raamovereenkomst TO v0.99.pdf

Als voorbereiding van de aanbesteding zijn op twee momenten aanbieders betrokken.

Marktinformatiebijeenkomst 8-12-2020

Op 8 december 2020 heeft een digitale informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomst kwamen de volgende twee onderwerpen aan de orde: 

  1. Inhoud: Het model Integrale arrangementen Thuisondersteuning (incl. financiën).
  2. Procedureel: De beoogde aanpak van contractering inclusief een concept planning.

Voorleggen concepten aan de markt 18-01-2021 t/m 02-02-2021

De concept inkoopdocumenten zijn ter consulatie aangeboden en aanbieders is gevraagd te reageren op de concepten.

De presentatie en het verslag van de marktconsultatie zijn opgenomen bij de aanbestedingsstukken en te vinden in CTMsolution.

Publicatie aanbestedingsstukken op CTM solution

De gemeente Zwolle maakt voor de contractering gebruik van het inkoopplatform CTMsolution. Bent u onbekend met CTMsolution? U dient zich te registreren, dat is kosteloos. In de handleiding staat hoe dat moetKorte instructie CTMsolution voor leveranciers.pdf

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen dan kunt u deze, bij voorkeur per mail thuisondersteuning@zwolle.nl stellen of telefonisch bij Petra Hooisma (038) 4982609