Contractering Integrale Thuisondersteuning 2022 ev

Nieuw contracteerproces Integrale Thuisondersteuning 2022 (e.v.)

Thuisondersteuning is een maatwerkvoorziening en valt onder de Wmo. De gemeente Zwolle is bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe contractering en betrekt zorgaanbieders bij de voorbereidingen.  

Voorleggen concepten aan de markt 18-1-2021 t/m 2-2-2021

De conceptinkoopdocumenten, raamovereenkomst en bijlagen ten aanzien van het model zijn ter consultatie aangeboden. De consultatie loopt van 18 januari tot en met 2 februari 2021. Deelnemen aan de consulatie door een reactie te geven op de conceptdocumenten gaat via CTMsolution, waar u ook de documenten kunt vinden.  De documenten zijn ook hieronder weergegeven.

concept_inkoopdoc_TO_2021.pdf

concept_raamovereenkomst _TO.pdf

Concept_pve_integrale_thuisondersteuning.pdf

concept_beleidsregel_integrale_thuisondersteuning.pdf

memo_participatie_integrale_thuisondersteuning.pdf

nadere_regels_kwaliteitseisen_maatschappelijk_ondersteuning-maatwerkvoorzieningen.pdf

tarievenblad_thuisondersteuning_2022_v1.pdf

marktconsultatie-procesdocument.pdf

Marktinformatiebijeenkomst 8-12-2020

Op 8 december 2020 een digitale informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomst kwamen de volgende twee onderwerpen aan de orde: 

  1. Inhoud. Het model Integrale arrangementen Thuisondersteuning (incl. financiën).
  2. Procedureel. De beoogde aanpak van contractering inclusief een concept planning.

Er zijn geen documenten vooraf beschikbaar gesteld, hieronder staat de presentatie

presentatie informatiebijeenkomst thuisondersteuning 2022.pdf

Publicatie

Een aankondiging van deze informatiebijeenkomst is ook gepubliceerd op Tenderned en TED. 

Zwolle maakt voor de contractering gebruik van het het inkoopplatform CTMsolution. Bent u onbekend met CTMsolution? U dient zich te registreren, dat is kosteloos. In de handleiding staat hoe dat moet: Korte instructie CTMsolution voor leveranciers.pdf

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen dan kunt u deze, bij voorkeur per mail thuisondersteuning@zwolle.nl stellen of telefonisch bij Petra Hooisma (038) 4982609