Dagbesteding Goede dagen & Perspectief 1 oktober 2021 e.v.

Dagbesteding i.h.k.v. Goede dagen & Perspectief 2021(e.v.)

Goede dagen & Perspectief is de naam van de dagbesteding in Zwolle. De gemeente Zwolle is per 1 oktober 2021 nieuwe relaties aangegaan met zorgaanbieders voor Dagbesteding Perspectief (arbeidsmatige leeftijd) en Daginvulling Goede dagen (Ouderen).

Dagbesteding Perspectief is een maatwerkvoorziening voor dagbesteding voor inwoners in de arbeidsmatige leeftijd. Daginvulling Goede dagen is een algemene voorziening voor dagbesteding voor inwoners vanaf de AOW-leeftijd.

Voordat inwoners gebruik kunnen maken van Goede dagen & Perspectief dienen zij zich melden bij Samen Zwolle zodat gekeken kan worden of een passende plek in het voorveld of welzijnswerk te vinden is die ook adequaat is.

Dagbesteding Perspectief

De maatwerkvoorziening Dagbesteding Perspectief is dagbesteding voor inwoners in de arbeidsmatige leeftijd, dit is tot de AOW-leeftijd. Er zijn raamovereenkomsten afgesloten met 12 zorgaanbieders om deze ondersteuning te kunnen bieden. De raamovereenkomsten gaan in op 1 oktober 2021 en eindigen op 31 december 2023. Toetreding voor niet-gecontracteerde aanbieders is tussentijd niet mogelijk.

Documenten raamovereenkomst Dagbesteding Persectief

PDFRaamovereenkomst Arbeidsmatige leeftijd als onderdeel van Goede dagen & Perspectief

PDFProgramma van eisen - Arbeidsmatige leeftijd als onderdeel van Goede dagen & Perspeciefd.pdf

PDFBeleidsregel Dagbesteding Perspectief

PDFVerslag reële prijs

PDFBijlage SROI

Overzicht gecontracteerde aanbieders Dagbesteding Perspectief

Daginvulling Goede dagen

Daginvulling Goede dagen is een algemene voorziening voor inwoners vanaf de AOW-leeftijd. Dat houdt in dat hier aanspraak op gedaan kan worden zonder verwijzing of indicatie, maar ook dat deze niet met een Persoonsgebonden budget (PGB) betaald wordt. 

Er is een raamovereenkomst, met een looptijd van 1 oktober 2021 t/m 31 december 2023, afgesloten met één partij bestaande uit een samenwerkingsverband met onderaannemers die het volledige aanbod in de gemeente Zwolle organiseert.

Documenten raamovereenkomst Daginvulling Goede dagen

PDFRaamovereenkomst Daginvulling ouderen als onderdeel van Goede dagen & Perspectief

PDFProgramma van Eisen - Daginvulling ouderen als onderdeel van Goede dagen & Perspectief

PDFBijlage SROI

Voor Jeugd is de dagbesteding een maatwerkvoorziening. De toegang voor jeugdigen is het Sociaal Wijkteam.

Veel gestelde vragen over dagbesteding
 

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, dan kunt u deze bij voorkeur per mail dagbesteding@zwolle.nl stellen of telefonisch bij Inge de Vries op telefoonnummer 06-21152598.