Dagbesteding i.h.k.v. Goede dagen & Perspectief 2019-2020

Situatie en documenten Goede dagen & Perspectief  2019-2020 

De gemeente Zwolle is per 1 januari 2019 nieuwe relaties aangegaan met zorgaanbieders. Toetreding voor niet-gecontracteerde aanbieders is tussentijds niet mogelijk. De huidige overeenkomst Dagbesteding in het kader van Goede Dagen & Perspectief eindigt op 31 december 2020. In de contractafspraken zit voldoende ruimte en prikkels om gezamenlijk door te ontwikkelen. Doorontwikkelen doen we door nadrukkelijk het Maatschappelijk voorveld bij de uitwerking van Goede dagen & perspectief te betrekken.

Documenten

raamovereenkomst-gd-en-p-v1-0.pdf

bijlage-b1-pve-gd-en-p.pdf

bijlage-b1.2-overzicht-productindeling-gd-en-p.pdf

Bijlage b1.1 Tarievenblad Goede dagen & Perspectief 2021

Goede dagen & Perspectief in Zwolle voor volwassenen is een algemene voorziening. Dat houdt in dat hier aanspraak op gedaan kan worden zonder verwijzing of indicatie, maar ook dat deze niet met een Persoonsgebonden budget (pgb) betaald worden. Voordat inwoners gebruik kunnen maken van Goede dagen & Perspectief kunnen zij zich melden bij Samen Zwolle zodat gekeken kan worden of een passende plek in het voorveld of welzijnswerk te vinden is die ook adequaat is.

Voor jeugd is de dagbesteding een maatwerkvoorziening. De toegang voor jeugdigen is het Sociaal Wijkteam

Veel gestelde vragen over dagbesteding

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen dan kunt u deze, bij voorkeur per mail dagbesteding@zwolle.nl stellen of telefonisch bij Petra Hooisma (038) 4982609