Integrale Thuisondersteuning 2018-2021

Thuisondersteuning is een maatwerkvoorziening en valt onder de Wmo. Met ingang van 1 juni 2018 is met 29 aanbieders een overeenkomst Integrale Thuisondersteuning afgesloten. Met het nieuwe model voor integrale arrangementen Thuisondersteuning kunnen cliënten, aanbieders, Sociaal Wijkteam en gemeente nog beter samenwerken om maatwerk te bieden en gericht te werken aan het behalen van cliëntdoelen en resultaten. 

Toetreding voor niet gecontracteerde aanbieders is tussentijds niet mogelijk. De overeenkomsten eindigen op 31 december 2021. In november 2020 is gestart met de voorbereiding voor een nieuwe contractering 2022 en verder.

Documenten lopende overeenkomst 2018-2021

Raamovereenkomst Integrale Thuisondersteuning

Bijlage B1 - Programma van Eisen Integrale Thuisondersteuning

Bijlage B1.1 - Toelichting Social Return

Bijlage B2.2 - Beleidsregels deel 2 - beoordelingskader Thuisondersteuning

Bijlage B3 - Tarieven Thuisondersteuning 2020

Bijlage B3 - Tarieven Thuisondersteuning 2021

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen dan kunt u deze, bij voorkeur per e-mail p.hooisma@zwolle.nl stellen of telefonisch bij Petra Hooisma (038) 498 26 09.