Integrale Thuisondersteuning 2022 e.v.

Integrale Thuisondersteuning 2022 (e.v.) 

Thuisondersteuning is een maatwerkvoorziening en valt onder de Wmo. Met ingang van 1 januari 2022 is met 31 aanbieders een overeenkomst Integrale Thuisondersteuning afgesloten. Met het model voor integrale arrangementen Thuisondersteuning kunnen cliënten, aanbieders, Sociaal Wijkteam en gemeente nog beter samenwerken om maatwerk te bieden en gericht te werken aan het behalen van cliëntdoelen en resultaten. 

De overeenkomsten eindigen op 31 december 2023 met de optie tot verlenging.Toetreding voor niet gecontracteerde aanbieders is tussentijds niet mogelijk.

Raamovereenkomst met bijbehorende documenten 

Raamovereenkomst Integrale Thuisondersteuning

Programma van Eisen Integrale Thuisondersteuning na NvI

Beleidsregel Integrale Thuisondersteuning

Bijlage 5 Tarievenblad Integrale Thuisondersteuning 2022

Toelichting SROI

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen dan kunt u deze, bij voorkeur per mail thuisondersteuning@zwolle.nl stellen of telefonisch bij Inge de Vries op 06-21152598.