Integrale Thuisondersteuning

Thuisondersteuning is een maatwerkvoorziening en valt onder de Wmo. Op 1 juni 2018 is Thuisondersteuning in de plaats gekomen van huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding (Diensten in en aan Huis). Met ingang van 1 juni 2018 is met 30 aanbieders een overeenkomst Integrale Thuisondersteuning afgesloten. Toetreding voor niet gecontracteerde aanbieders is tussentijds niet mogelijk. De looptijd van deze overeenkomst is tot 1 januari 2020 met de mogelijkheid tot verlenging.

Met het nieuwe model voor integrale arrangementen Thuisondersteuning kunnen cliënten, aanbieders, Sociaal Wijkteam en gemeente nog beter samenwerken om maatwerk te bieden en gericht te werken aan het behalen van cliëntdoelen en resultaten.

Documenten

Raamovereenkomst Integrale Thuisondersteuning

Bijlage B1 - Programma van Eisen Integrale Thuisondersteuning

Bijlage B1.1 - Toelichting Social Retun

Bijlage B2 - Model Integrale arrangementen Integrale Thuisondersteuning

Bijlage B2.1 - Beleidsregel Schoon en Leefbaar Huis

Bijlage B3 - Tarievenblad Integrale Thuisondersteuning 2018

Overgangsregeling

Ten behoeve van een rustige overgang van de dienstverlening Diensten in en aan Huis naar de dienstverlening van Integrale Thuisondersteuning is een Overgangsregeling opgesteld met aanbieders die cliënten ondersteunen in het kader van de overeenkomst Diensten in en aan Huis.

Overgangsregeling Diensten in en aan Huis

Bijlage Overgangsregeling Diensten in en aan Huis

Overgangsregeling Diensten in en aan Huis - tarievenblad 2018

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen dan kunt u deze, bij voorkeur per e-mail p.hooisma@zwolle.nl stellen of telefonisch bij Petra Hooisma-Hollander (038) 498 26 09.