Integrale Thuisondersteuning

Thuisondersteuning is een maatwerkvoorziening en valt onder de Wmo. Met ingang van 1 juni 2018 is met 29 aanbieders een overeenkomst Integrale Thuisondersteuning afgesloten. Toetreding voor niet gecontracteerde aanbieders is tussentijds niet mogelijk.

De looptijd van deze overeenkomst is tot 1 januari 2021 met de mogelijkheid nog eenmaal een jaar te verlengen tot 1 januari 2022. De gemeente is voornemens de overeenkomst met nog een jaar te verlengen tot 1 januari 2022. 

Met het nieuwe model voor integrale arrangementen Thuisondersteuning kunnen cliënten, aanbieders, Sociaal Wijkteam en gemeente nog beter samenwerken om maatwerk te bieden en gericht te werken aan het behalen van cliëntdoelen en resultaten.

Documenten

Raamovereenkomst Integrale Thuisondersteuning

Bijlage B1 - Programma van Eisen Integrale Thuisondersteuning

Bijlage B1.1 - Toelichting Social Return

Bijlage B2.2 - Beleidsregels deel 2 - beoordelingskader Thuisondersteuning

Bijlage B3 - Tarieven Thuisondersteuning 2020

 

 

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen dan kunt u deze, bij voorkeur per e-mail p.hooisma@zwolle.nl stellen of telefonisch bij Petra Hooisma (038) 498 26 09.