Zwolle Gezonde Stad

Een gezonde leefstijl aantrekkelijk en gemakkelijk maken voor alle Zwollenaren. Dat is het doel van Zwolle Gezonde Stad.

Zwolle Gezonde Stad gaat over gezond gedrag. Gezond eten, voldoende bewegen en matig met alcohol. Maar ook over een gezonde omgeving en gezonde zorg. Veel partijen in de stad zetten zich hiervoor in. En met succes!

Samen met inwoners

Zwolle Gezonde Stad wil gezondheidsverschillen verkleinen. Daarom richten we ons vooral op de wijken waar inwoners een minder goede gezondheid hebben. Die wijkaanpak werpt zijn vruchten af. Binnenkort kunnen we zelfs op buurtniveau aan de slag. Samen met buurtbewoners gaan we in gesprek. Zodat een gezonde leefstijl nog makkelijker en aantrekkelijker wordt.

doelstellingen-zwolle-gezonde-stad-2017-2021.pdf

Successen

Zwolle Gezonde Stad kent vele successen. Een paar voorbeelden:  

  • Zwolle heeft minder basisschoolkinderen met overgewicht, dankzij de JOGG-aanpak. (Zwolle was overigens de eerste JOGG-stad van Nederland.) 'evaluatie onderzoek 2014'
  • Partners van Zwolle Gezonde Stad hebben het stimuleren van een gezonde leefstijl opgenomen in hun beleid en uitvoeringsprogramma.
  • Buurtsportcoaches stimuleren ouderen om meer te bewegen. Bijvoorbeeld om de beweegtuin te gebruiken.
  • Kinderen en volwassenen met overgewicht leren bij LEFF regie te nemen over hun leefstijl.
  • Huisartsen geven soms Welzijn op Recept: zij verwijzen de patiënt naar welzijnsactiviteiten, waardoor die zelf actief zijn gezondheid en welzijn kan verhogen.
  • Voor jongere kinderen is er o.a. Kaboutersport.
  • Jongeren en organisaties hebben samen Sutu’s neergezet: interactieve voetbalmuren. Hiervan hebben we er inmiddels drie, één in Stadshagen, één in Diezerpoort en één in Holtenbroek.
  • Zwolle stimuleert scholen om te werken volgens de Gezonde Schoolaanpak: www.gezondeschool.nl
  • Vitaal en Veilig Thuis (VVT) houdt preventief huisbezoek onder alle 67-plussers in Zwolle, waarbij de veiligheid in en om huis en het welzijn van de wijkbewoner centraal staat.