Ligplaatsvergunning

Als u met een woonboot een ligplaats wilt innemen in Zwolle, dan moet u daarvoor een vergunning hebben.

U moet voldoen aan de bepalingen uit de Ligplaatsenverordening woonschepen 2013. Er mag alleen een ligplaats worden ingenomen op plaatsen die zijn aangewezen op de ligplaatsenkaart. Ook moet het schip voldoen aan een aantal eisen, bijvoorbeeld voor wat betreft de afmetingen en veiligheid van het woonschip.

Als u een ligplaatsvergunning wilt aanvragen, dan moet u in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Voor de ligplaats is nog geen vergunning verleend;
  • U bent een natuurlijk persoon en beschikt niet over een vergunning voor een andere ligplaats
  • De staat van onderhoud van het woonschip doet geen afbreuk aan het aanzien van de gemeente;
  • Uw woonschip veroorzaakt geen belemmeringen voor het verkeer te water;
  • U kunt met uw woonschip binnen 12 weken na indiening van de aanvraag de ligplaats innemen;
  • Uw aanvraag is in overeenstemming met voorschriften, zoals opgenomen in bijlage 1 van de Ligplaatsenverordening woonschepen 2013  (voorschriften over onder andere brandveiligheid, afstanden en oppervlaktes).

 

Binnenkort kunt u hier een aanvraagformulier downloaden. Tot die tijd kunt u voor het verkrijgen van een aanvraagformulier contact opnemen met de sectie Vergunningen, bereikbaar via telefoonnummer 14038.

Een aanvraag kunt u indienen bij de gemeente Zwolle, t.a.v. de afdeling Fysieke Leefomgeving, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle, of per e-mail naar postbus@zwolle.nl.

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

 

De kosten van dit product bedragen: € 178,-.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en plaatselijk beleid

Plaatselijke verordening:
Ligplaatsenverordening woonschepen 2013 

Wetgeving:
wetten.overheid.nl