Ligplaatsenvergunning

Wilt u met uw woonboot op een ligplaats in Zwolle liggen? Dan heeft u daarvoor óf een ligplaatsenvergunning, óf een omgevingsvergunning nodig.

Een ligplaatsenvergunning heeft u nodig als u ligplaats in wilt nemen met een woonboot die kan varen en waarmee u ook zo nu en dan daadwerkelijk vaart. Meer informatie daarover vindt u op deze pagina.

Een omgevingsvergunning heeft u nodig als u ligplaats in wilt nemen met een woonboot die niet kan varen en dus alleen op de ligplaats blijft liggen (ook wel een drijvend bouwwerk genoemd). In zo'n situatie is een zogenaamde omgevingsvergunning vereist. Deze kunt u aanvragen via het Omgevingsloket online.

Ook voor het veranderen of verbouwen van een woonboot heeft u een (gewijzigde) ligplaatsenverguning of een omgevingsvergunning nodig, tenzij het gaat om een vergunningvrije verandering.

Regels waaraan een woonboot moet voldoen

Een woonboot waarvoor u een (wijziging van de) ligplaatsenvergunning aan wilt vragen moet aan bepaalde eisen voldoen. Deze eisen kunt u vinden in de Ligplaatsenverordening woonschepen, het bestemmingsplan en de welstandsnota.

Zo mag u alleen een ligplaats innemen die is aangewezen in het bestemmingsplan en moet een woonboot aan bepaalde maatvoering, alsmede aan veiligheidseisen voldoen die in de Ligplaatsenverordening zijn opgenomen. Een aanvraag voor een ligplaatsvergunning wordt ook ter beoordeling voorgelegd aan de Welstandscommmissie.

Voor het beschermd stadsgezicht (de historische binnenstad) zijn specifieke regels opgenomen in de Ligplaatsenverordening en de welstandsnota. Zo mogen er bijvoorbeeld alleen historische schepen in het beschermd stadsgezicht een ligplaats innemen. In de Ligplaatsenverordening is opgenomen wat het begrip "historisch schip" precies inhoudt.

 

Voor het aanvragen van een vergunning moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent een natuurlijk persoon (het is dus geen bedrijfsruimte) en u heeft geen vergunning voor een andere ligplaats.
  • De staat van het woonschip moet goed zijn.
  • Uw woonschip belemmert het verkeer op het water niet.
  • Uw aanvraag voldoet aan de voorschriften die in de Ligplaatsenverordening woonschepen zijn opgenomen, waaronder de veiligheidseisen die genoemd zijn in artikel 8.   
  • Uw aanvraag voldoet aan de welstandseisen die in de welstandsnota zijn opgenomen.

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met een medewerker van Fysieke Leefomgeving: via telefoonnummer 14 038.  

U kunt uw aanvraag voor een ligplaatsenvergunning digitaal indienen met DigiD (u heeft hiervoor een DigiD inlogcode nodig).

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

 

De kosten van dit product vindt u hier.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en plaatselijk beleid

Plaatselijke verordening:

Ligplaatsenverordening woonschepen 

Welstandsnota 2019

Wetgeving:
wetten.overheid.nl