Ligplaatsvergunning

Wilt u met uw woonboot op een ligplaats in Zwolle liggen? Dan heeft u daarvoor een vergunning nodig.

Eisen en bepalingen

U moet hiervoor voldoen aan bepaalde voorschriften (bepalingen). Die kunt u vinden in de Ligplaatsenverordening woonschepen 2013. U mag alleen op een ligplaats liggen:

 • Die is aangewezen, en 
 • Die op de ligplaatsenkaart staat.

Ook moet uw schip voldoen aan een aantal eisen. Bijvoorbeeld aan de afmetingen en de veiligheid.

Op dit moment wordt gewerkt aan een aanpassing van de Ligplaatsenverordening vanwege gewijzigde wetgeving op het gebied van woonboten. De wijziging van de wetgeving houdt onder meer in dat woonboten die niet bestemd zijn en gebruikt worden voor de vaart, als bouwwerken worden aangemerkt. Meer informatie zal binnenkort op deze pagina bekend worden gemaakt.

Voor het aanvragen van een vergunning moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Er is nog niemand anders die een vergunning voor de ligplaat heeft.
 • U bent een natuurlijk persoon (het is dus geen bedrijfsruimte) en heeft niet ook een vergunning voor een andere ligplaats.
 • De staat van het woonschip moet goed zijn.
 • Uw woonschip belemmert het verkeer op het water niet.
 • Binnen 12 weken nadat u de van de aanvraag doet, kunt u de ligplaats innemen.
 • Uw aanvraag voldoet aan de voorschriften. De voorschriften staan n bijlage 1 van de Ligplaatsenverordening woonschepen 2013 

Voormalige binnenvaartschepen

De ligplaatsen in de binnenstad (Stadsgracht, Schuttevaerhaven en Achtergracht) zijn alleen voor voormalige binnenvaartschepen. Zij moeten:

 • Ooit zijn gebouwd als bedrijfsvaartuig.
 • Historisch zijn (minimaal 50 jaar oud);
 • Zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat zijn.

Omgevingsvergunning

Is uw woonschip niet (meer) bestemd voor de vaart? Dan hebt u misschien ook een omgevingsvergunning nodig. Meer hierover leest u in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met een medewerker van Fysieke Leefomgeving: via telefoonnummer 14 038.  

U kunt uw aanvraag voor een ligplaatsenvergunning digitaal indienen met DigiD (u heeft hiervoor een DigiD inlogcode nodig).

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

 

De kosten van dit product bedragen: € 191,-.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en plaatselijk beleid

Plaatselijke verordening:

Ligplaatsenverordening woonschepen 2013 

Wetgeving:
wetten.overheid.nl