Ligplaatsvergunning

Als u met een woonboot een ligplaats wilt innemen in Zwolle, dan moet u daarvoor een vergunning hebben.

U moet voldoen aan de bepalingen uit de Ligplaatsenverordening woonschepen 2013. Er mag alleen een ligplaats worden ingenomen op plaatsen die zijn aangewezen op de ligplaatsenkaart. Ook moet het schip voldoen aan een aantal eisen, bijvoorbeeld voor wat betreft de afmetingen en veiligheid van het woonschip.

Als u een ligplaatsvergunning wilt aanvragen, dan moet u in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Voor de ligplaats is nog geen vergunning verleend;
  • U bent een natuurlijk persoon en beschikt niet over een vergunning voor een andere ligplaats
  • De staat van onderhoud van het woonschip doet geen afbreuk aan het aanzien van de gemeente;
  • Uw woonschip veroorzaakt geen belemmeringen voor het verkeer te water;
  • U kunt met uw woonschip binnen 12 weken na indiening van de aanvraag de ligplaats innemen;
  • Uw aanvraag is in overeenstemming met voorschriften, zoals opgenomen in bijlage 1 van de Ligplaatsenverordening woonschepen 2013  (voorschriften over onder andere brandveiligheid, afstanden en oppervlaktes).

 

Binnenkort kunt u hier een aanvraagformulier downloaden. Tot die tijd kunt u voor het verkrijgen van een aanvraagformulier contact opnemen met de sectie Vergunningen, bereikbaar via telefoonnummer 14038.

Een aanvraag kunt u indienen bij de gemeente Zwolle, t.a.v. de afdeling Fysieke Leefomgeving, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle, of per e-mail naar postibus@zwolle.nl.

Voor meer informatie kunt u hier terecht:
Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

 

De kosten van dit product bedragen: € 178,-.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en plaatselijk beleid

Plaatselijke verordening:
Ligplaatsenverordening woonschepen 2013 

Wetgeving:
wetten.overheid.nl