Een Woonstraat is goed voor mens, dier, het milieu en het klimaat. Het is meer dan een straat om doorheen te rijden, bij je woning te komen of de auto te parkeren.

De inrichting van de Woonstraat is klimaatbestendig. Dat betekent meer groen en minder tegels. Grond, grint, waterdoorlatende tegels en asfalt voeren overtollig regenwater sneller af. Planten, bomen, bloemen en struiken werken verkoelend, voorkomen hittestress en trekken vogels en insecten aan.

Het materiaal dat gebruikt wordt voor de inrichting is duurzaam. Dat betekent bijvoorbeeld materiaal dat langer mee gaat en minder onderhoud nodig heeft of materiaal dat gemaakt is van restmateriaal.  

De Woonstraat bevordert ontmoetingen tussen bewoners en stimuleert kinderen om er te spelen. Ontmoet- en speelplekken versterken het buurtgevoel en daarmee de saamhorigheid in de straat. 

De straten Bernisse en een deel van Alm zijn in 2019 - 2020 veranderd in een klimaatbestendige Woonstraat. Dit is een voorbeeld, maar dat betekent niet dat alle Woonstraten op dezelfde manier worden aangepakt en ingericht. Dat hangt af van de ligging/vorm van de straat, de ideeën van bewoners en de kosten.

Woonstraat


Woonstraten Aa-landen

In de wijk Aa-landen krijgen acht straten een nieuwe inrichting. Deze straten veranderen we van een straat waar je doorheen rijdt en je auto parkeert, in een aantrekkelijke Woonstraat. Bewoners worden actief betrokken bij de plannen en de inrichting van de Woonstraat. De uitgangspunten zijn: meer groen en grond en een inrichting die het contact tussen bewoners stimuleert en waar kinderen veilig kunnen spelen. En niet onbelangrijk: duurzaam, biodiverse en klimaatbestendig.

Lees meer