Woonstraat

Bernisse woonstraatEen Woonstraat is goed voor mens, dier, het milieu en het klimaat. Het is meer dan een straat om doorheen te rijden, bij je woning te komen of de auto te parkeren.

De inrichting van de Woonstraat is klimaatbestendig. Dat betekent meer groen en minder tegels. Grond, grint, waterdoorlatende tegels en asfalt voeren overtollig regenwater sneller af. Planten, bomen, bloemen en struiken werken verkoelend, voorkomen hittestress en trekken vogels en insecten aan.

Het materiaal dat gebruikt wordt voor de inrichting is duurzaam. Dat betekent bijvoorbeeld materiaal dat langer mee gaat en minder onderhoud nodig heeft of materiaal dat gemaakt is van restmateriaal.  

De Woonstraat bevordert ontmoetingen tussen bewoners en stimuleert kinderen om er te spelen. Ontmoet- en speelplekken versterken het buurtgevoel en daarmee de saamhorigheid in de straat. 

Aa-landen als proeftuin

In de wijk Aa-landen zijn acht straten ingericht tot Woonstraat. Hat gaat om de straten: Bernisse, Vlist, Giessen, Alm, Gantel, Drecht, Noord, Gein (gedeeltelijk).

Bewoners zijn actief betrokken bij de plannen en de inrichting ervan.

Meer lezen 

Dit zijn voorbeelden, maar dat betekent niet dat alle Woonstraten op dezelfde manier worden aangepakt en ingericht. Dat hangt af van de ligging/vorm, de beschikbare ruimte van de straat, de ideeën van bewoners en de kosten.

Bernisse en een deel van Alm waren de eerste straten in Zwolle die veranderd zijn in een Woonstraat. Dit was een expiriment en is geen voorbeeld voor volgende Woonstraten. Wel kunnen bewoners van nieuwe woobstraten hier ideeën opdoen.

Lees meer

Meer straten in Zwolle worden ingericht tot Woonstraat. Vaak gebeurt dat op moment dat groot onderhoud gepland staat voor de betreffende straat.

Ontwerp en beplanting

Elle straat krijgt zijn eigen ontwerp voor de inrichting. Dat hangt van de vorm en loop van de straat. En niet alle planten en struiken zijn geschikt voor alle Woonstraten.

Zoals dat in Aa-landen is gedaan, geeft wel een indruk. Die voorbeelden kunnen voor nieuwe Woonstraten als inspiratie worden gebruikt. 

Voorbeelden ontwerp en beplanting

Bewoners adopteren groen

De bewoners in Bernisse hebben ook geholpen met het inrichten. Een groengroep van bewoners bewoners hebben een groenplan gemaakt en voorgelegd aan de andere bewoners. Een deel van het groenplan hebben zij zelf uitgevoerd. Dat stuk grond hebben de bewoners geadopteerd van de gemeente. Dat betekent dat zij zelf de inrichting, het beheer en onderhoud blijven doen.

Of dat ook voor andere Woonstraten gebeurt, hangt van de bewoners af en van de straat. Niet elke straat heeft een groenvak dat geschikt is voor een bewonersinitiatief. 

Lees er meer over op www.zwolle.nl/adoptiegroen en op www.zwolle.nl/mijnwijk