Woonstraten Aa-landen

In de wijk Aa-landen krijgen acht straten een nieuwe inrichting. Deze straten veranderen we van een straat waar je doorheen rijdt en je auto parkeert, in een aantrekkelijke Woonstraat.

De uitgangspunten zijn: meer groen en grond en een inrichting die het contact tussen bewoners stimuleert en waar kinderen veilig kunnen spelen. En niet onbelangrijk: duurzaam, biodiverse en klimaatbestendig.

Hat gaat om de straten: Alblas, Vlist, Giessen, Alm, Gantel, Drecht, Noord, Gein (gedeeltelijk).

Informatieavond 11 juni 2020

Bewoners van alle acht straten zijn tijdens een online bijeenkomst geïnformeerd.

Presentatie bewonersavond Woonstraten Aa-landen 11 juni 2020.pdf

Toelichting presentatie bewonersavond Woonstraten Aa-landen 11 juni 2020.pdf

Groot onderhoud

Het asfalt in deze straten is verouderd en de inrichting is niet meer van deze tijd. Regenwater loopt in deze versteende straten niet gemakkelijk weg en op hete zomerdagen wordt het erg warm in de straat.

Het groot onderhoud in deze straten biedt een mooie gelegenheid om bewoners mee te laten denken over de nieuwe inrichting.

Bewoners doen mee

Bewoners worden actief betrokken bij de plannen en de inrichting van hun straat. De manier waarop dat gebeurt, is ook afhankelijk van de Coronamaatregelen. De bewonersbijeenkomst die in april 2020 was gepland, kon daarom niet doorgaan.

De voorbereidingen gaan wel door en er worden ook alternatieve inspraakmethodes gebruikt, zonder dat er fysiek contact is met elkaar. Dat kan een presentatie van de plannen met Skype of op YouTube zijn, een schriftelijke enquête per post, een informatiebord in de straat of een digitale vragenlijst op internet. Daarover hebben bewoners hun wensen aangeven. Het wordt een combinatie van mogelijkheden. Iedereen moet hun mening kunnen geven, ook zij die niet zo handig zijn met digitale middelen.

Bewoners hebben zich kunnen aanmelden om mee te denken over de nieuwe inrichting van hun straat. Bewoners die zich niet hebben aangemeld, worden regelmatig op de hoogte gehouden.

Veelgestelde vragen

Om mee te kunnen doen, is het belangrijk dat bewoners goed geïnformeerd zijn. Bijvoorbeeld over wat een Woonstraat is. Wat een biodiverse inrichting is. Waar zij over mee kunnen praten en welke zaken al vastliggen. Enzovoort.

Daarom zijn de vragen en antwoorden op een rijtje gezet.

Informatie en contact

  • Projectleider Erik Trip
  • Wijkbeheerder Monique Wiegers
  • Projectsecretaris Lucia Koetsier
  • Adviseur cultuurtechniek Jos Florax
  • Stedenbouwkundig ontwerper Jasper Pat                               
  • Adviseur asfalt Adelmo Bisutti              
  • Technisch ontwerp en werkvoorbereider Jelle Prins                               
  • Adviseur groen Francis Schennink                              

www.zwolle.nl/woonstraat

woonstraten@zwolle.nl

-informatie bijgewerkt 16 juni 2020-