Woonstraten Aa-landen

In de wijk Aa-landen zijn acht straten opnieuw ingericht. Deze straten zijn veranderd van een straat waar je doorheen rijdt en je auto parkeert, in een aantrekkelijke Woonstraat.

De uitgangspunten zijn: meer groen en grond, een inrichting die het contact tussen bewoners stimuleert en waar kinderen veilig kunnen spelen. En niet onbelangrijk: duurzaam, biodivers en klimaatbestendig.

Hat gaat om de straten: Alblas, Vlist, Giessen, Alm, Gantel, Drecht, Noord, Gein (gedeeltelijk).

Groot onderhoud

Het asfalt in deze straten was verouderd en de inrichting niet meer van deze tijd. Regenwater liep in deze versteende straten niet gemakkelijk weg en op hete zomerdagen werd het erg warm in de straat.

Het geplande groot onderhoud in deze straten was een mooie gelegenheid om dit aan te pakken en bewoners mee te laten denken over de nieuwe inrichting.

Bewoners doen mee

Bewoners zijn actief betrokken bij de plannen en de inrichting van hun straat. De manier waarop dat is gebeurd, werd grotendeels bepaald door Coronamaatregelen.

Fysieke bewonersbijeenkomsten zijn deels vervangen door digitale bijeenkomsten. Ook werden er alternatieve inspraakmethodes gebruikt, zoals een schriftelijke enquête per post, een informatiebord in de straat en een digitale vragenlijst op internet. Het werd een combinatie van inspraakmogelijkheden, zodat iedereen hun mening kon geven, ook zij die niet zo handig zijn met digitale middelen.

Ook als er geen coronamaatrgelen meer zijn, zullen bij volgende woonstraatprojecten deze combinatie van inspraakmogelijkheden ingezet worden.

Veelgestelde vragen

Om mee te kunnen doen, is het belangrijk dat bewoners goed geïnformeerd zijn. Bijvoorbeeld over wat een Woonstraat is. Wat een biodiverse inrichting is. Waar zij over mee kunnen praten en welke zaken al vastliggen. Enzovoort.

Daarom zijn de vragen en antwoorden op een rijtje gezet.                      

www.zwolle.nl/woonstraat