WRZV hallen

WRZV-hallen

De sportaccommodatie, die wordt gebouwd ter vervanging van de huidige WRZV-hallen, wordt zo opgezet en ingedeeld dat ze ruimte biedt aan verschillende sportorganisaties, verenigingen en onderwijsinstellingen. De WRZV accommodatie krijgt twee sporthallen die gekoppeld kunnen worden. Dit vergroot de gebruiksmogelijkheden van  het sportcomplex. De nieuwe hallen worden energieneutraal en klimaatbestendig. Ze voegen kwaliteit toe aan het gebied door hun functie en uitstraling.

Benieuwd naar het schetsontwerp? Bekijk dan onderstaande pdf of wandel virtueel door het gebouw:

https://www.youtube.com/watch?v=BMWh2RSDv3s&feature=youtu.be

wrzv-hallen_voorsterpoort.pdf

De nieuwe hallen komen op een prominente plek op Voorsterpoort aan de Grote Voort. Rondom het complex komen veel parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen. De hallen worden ook voor voetgangers goed bereikbaar. Het schetsontwerp omvat naast de twee sporthallen met ondersteunende faciliteiten, diverse aanvullende voorzieningen, zoals een beheerdersruimte en voldoende opslagruimte. In en rond het gebouw komt een overzichtelijke en duidelijke routing en is er sprake van een extra ruime keuken om o.a. de sociaal maatschappelijke functie te faciliteren. Tevens is er in het ontwerp specifiek rekening gehouden met de mindervalide sporter.

Energieneutraal

Het gebouw wordt energieneutraal. Het wekt net zoveel energie duurzaam op als dat wordt gebruikt. Om deze hoge ambitie te realiseren worden verschillende maatregelen getroffen. Zo wordt het volledige dakoppervlak benut voor zonnepanelen, verwarming van het gebouw gebeurt met warmtepompen en voor de verlichting in en rond het gebouw wordt gebruik gemaakt van energiezuinige LED verlichting. Verder staat in de keuzes voor het gebruik van materiaal circulariteit en een zo klein mogelijke milieu-impact voorop. De buitenruimte van het nieuwe sportcomplex wordt klimaatbestendig ingericht met groene parkeeroplossingen, waterberging op het terrein en groene schaduwrijke plekken om hittestress tegen te gaan.

Verkoop huidige hallen aan VEZ

Gemeente Zwolle wil, als de nieuwe WRZV-hallen gereed zijn, de huidige hallen aan de Buitengasthuisstraat verkopen aan de stichting Vrije Evangelisatie Zwolle (VEZ). Tegelijk met het besluit tot nieuwbouw dat in 2018 is genomen, is ook besloten de huidige hallen te verkopen. De VEZ maakt al sinds 1994 gebruik van het gebouw voor haar kerkdiensten en was geïnteresseerd om de hallen in eigendom te krijgen. De gesprekken over de verkoop/aankoop tussen gemeente en de VEZ zijn inmiddels afgerond.   

Bouw WRZV-hallen gestart op 9 juni 2020

Bouwbedrijf Pellikaan is op 9 juni 2020 gestart met de bouw van de WRZV-hallen. De bouw duurt ongeveer een jaar,  de oplevering van het sportcomplex is gepland in juni 2021. Dan kan er nog niet gesport worden omdat dan het buitenterrein en alles binnenin de hal ingericht wordt. Het is de bedoeling dat de nieuwe WRZV-hallen in september 2021 hun deuren openen.

De bouw van de sporthallen is een mijlpaal voor de sport in Zwolle en belangrijk voor de herontwikkeling van Voorsterpoort. “Ik ben trots dat dit prachtige gebouw, dat we nu alleen nog van artist impressions kennen, binnenkort echt hier op Voorsterpoort staat”, geeft wethouder René de Heer aan. “In 2021 kunnen Zwollenaren sporten in de moderne sporthal die hier dan staat. De huidige WRZV-hallen zijn zowel binnen als buiten Zwolle bij veel mensen bekend en geliefd, Ik durf te wedden dat de nieuwe hallen minstens net zo bekend, of misschien zelfs bekender en geliefder worden.” 

Het complex krijgt twee sporthallen die gekoppeld kunnen worden. Dit vergoot de gebruiksmogelijkheden. In en rond het gebouw komt een overzichtelijke en duidelijke routing en is er sprake van een extra ruime keuken om ook de belangrijke sociaal maatschappelijke functie te faciliteren.

Hans Oosting, voorzitter WRZV-hallen: “Ik kan bijna niet wachten tot ik voet over de drempel van de nieuwe WRZV-hallen kan zetten. Het prachtige ontwerp voldoet op alle aspecten aan onze wensen, om onze huidige en toekomstige nieuwe gebruikers en natuurlijk onze bijzondere doelgroep, ook de komende 30 jaar te kunnen bedienen.”