botsauto-kermis iconZomerkermis 2023 voor exploitanten

De Zomerkermis 2023 vindt plaats van vrijdag 11 tot en met zondag 20 augustus 2023. Kermisexploitanten kunnen zich tot uiterlijk 9 december 2022 inschrijven. De gunning vindt uiterlijk 16 december 2022 plaats.

Kermisorganisator

Gemeente Zwolle

Periode

vrijdag 11 t/m zondag 20 augustus 2023

Locatie

Park de Wezenlanden

Er kan niet met plaats voorkeur worden ingeschreven.

Inschrijven

Voor het inschrijven op de Zwolse Zomerkermis moet u de inschrijfbiljetten van de kermisbonden BOVAK en NKB gebruiken.

Per attractie dient een afzonderlijk inschrijfbiljet volledig te worden ingevuld. Per attractie dient een recente foto,  een plattegrond met de juiste maximale afmetingen van de attractie (inclusief hoogte!) en positie van de kassa(´s) en de ritprijs te worden bijgevoegd. Graag ook bij inschrijving doorgeven welke korting kan worden gegeven bij de kortingsmiddagen. Voor de volledige vereisten verwijzen wij u naar de pachtvoorwaarden (artikel 2.1 punt 5).

De inschrijvingen dienen uiterlijk 9 december op onderstaand (e-mail)adres binnen te zijn. Indien niet aan de voorgaande inschrijvingsvereisten is voldaan, kan het inschrijfbiljet ongeldig worden verklaard. De verpachting is een gesloten procedure. Met uw handtekening op het inschrijfformulier geeft u aan akkoord te gaan met de voorwaarden uit deze advertentie en met de hierna genoemde verpachtings- en gunningsvoorwaarden. De gunning vindt plaats uiterlijk 16 december. Vóór die tijd kunnen geen mededelingen gedaan worden met betrekking tot de gunning.

Verpachtingsvoorwaarden

Op de inschrijvingen zijn de verpachtings- en gunningsvoorwaarden Zomerkermis Zwolle 2023 van toepassing. Elke inschrijver wordt geacht met deze verpachtings- en gunningsvoorwaarden bekend te zijn en daarmee in te stemmen. Een exemplaar van de verpachtings- en gunningsvoorwaarden kan worden opgevraagd op onderstaand adres.

Te behalen prijzen of premies mogen niet bestaan uit geld, al­coholhoudende dranken, messen, imitatiewapens, alle voorwerpen die geschikt zijn voor bedreiging en alles waarvan het bezit dan wel het gebruik in strijd is met de wet.

Alle, op echt lijkende wapens, ook wanneer deze voorzien zijn van het keurmerk CE, zijn niet geoorloofd op de Zwolse Zomerkermis.

Eén van de selectiecriteria voor de gunning is o.a.  de uitstraling van de kermisattractie.

Reeds verpacht zijn:

Breakdance, Booster Maxxx, Grijpkranen, Dombo, Project 1, Ghost Villa, Pusher, Oliebollenkraam, Schiettent, Skeeball, Lijntrek, Kop van Jut, Nostalgische draaimolen, Cosmic Cranes, Pink Date, Buggy, Race-o-Rama, Churros, popcorn en suikerspin

Betaling pachtsom

Door in te schrijven verklaart u zich akkoord met het tijdig betalen van de pachtsom en de extra kosten. U ontvangt hiervoor een factuur. Het volledige factuurbedrag inclusief  BTW dient op 1 juli 2023 op rekening van de gemeente Zwolle te staan. Indien niet aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan, wordt de toegang tot het kermisgebied geweigerd. De betalingsverplichting blijft.

Overige kosten

Exploitanten betalen in totaal € 510,00 exclusief BTW voor schoonmaak, inrichting kermisdorp en kermisterrein per attractie. Deze kosten moeten worden betaald ongeacht of al dan niet een plaats op het kermisdorp wordt ingenomen.

Stroom

stroomvoorziening wordt verzorgd door of namens de gemeente. De kosten van de stroomaansluitingen en verbruik op het kermisterrein worden in rekening gebracht bij de exploitant.

Geluid

Het geluid wordt centraal geregeld

Opbouw kermis

Vanaf woensdag 9 augustus 2023 na 07.00 uur. Plaatsen worden door of namens de gemeente aangewezen.

Er is geen opbouw mogelijk tussen 21.00 en 07.00 uur.

Afbouw kermis

Uiterlijk maandag 21 augustus 2023 om 18.00 uur moet de afbouw afgerond zijn. 

Speciale dagen zomerkermis 2023

  • Zaterdag 12 augustus: uitreiking kermisprijs
  • Maandag 14 augustus: kortingsmiddag van 13.00 tot 18.00 uur*
  • Dinsdag 15 augustus: prikkelarme kermis van 13.00 tot 15.00 uur. Dit betekent behalve kermis zonder geluid, ook geen lichteffecten
  • Dinsdag 15 augustus: kortingsmiddag van 13.00 tot 18.00 uur*

*De inschrijver is verplicht om mee te werken aan de kortingsmiddagen.          

Adres Kermisprojectteam

Post

Bezoek Tel en e-mail
Gemeente Zwolle
T.a.v. KermisProjectTeam
Postbus 10007
8000 GA  ZWOLLE

Stadskantoor gemeente Zwolle
T.a.v. KermisProjectTeam
Lübeckplein 2
8017 JZ  ZWOLLE

Telefoon: 038 498 2723
 E-mail: infokermis@zwolle.nl

 

 

Postadres:                                                                                                Bezoekadres:                                                                           

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle