Mantelzorg en wonen

Mensen willen langer thuis blijven wonen, eigen regie houden en eenzaamheid voorkomen. Dit sluit aan bij de veranderingen in de zorg. De zorg doet een beroep op:

 • Zelfredzaamheid.
 • Eigen verantwoordelijkheid.
 • Hulp uit het sociaal netwerk.

Dichtbij elkaar wonen

Als de mantelzorger dichtbij de zorgvrager woont, dan ontlast dat de mantelzorger. Dit voorkomt dat een (groter) beroep gedaan wordt op professionele ondersteuning.

Gemeente

Zorgt u als mantelzorger voor bijvoorbeeld uw vader, moeder of een ander familielid of vriend? Dan is het makkelijk als u dicht bij elkaar woont. De gemeente wil hier bij helpen. U kunt er voor kiezen om te gaan inwonen bij degene die u verzorgt. Of om deze persoon bij u in huis te nemen. Ook kunt u een zogenoemde mantelzorgwoning (aan)bouwen of plaatsen op het erf.

Mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning is een  woonvoorziening in of bij uw huis. Deze woning is bedoeld voor degene die u verzorgt. Maar u kunt ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. In dat geval woont degene die u verzorgt in het bijbehorende huis. Voor het bouwen van een mantelzorgwoning zijn er de volgende mogelijkheden, een:

 • Kant-en-klare mantelzorgwoning in uw tuin.
 • Aan- of bijgebouw, zoals een garage bij de woning, dat geschikt is gemaakt om in te wonen.
 • Tijdelijke mantelzorgunit die aan de woning wordt/is gekoppeld.
 • Aparte woning of woonunit op het erf van de mantelzorger met een eigen ingang, woon/slaapkamer, sanitair en keuken.
 • Permanente aanbouw aan het hoofdgebouw.
 • Permanent bijgebouw dat geen onderdeel uitmaakt van het hoofdgebouw.

De mantelzorgwoning mag daarvoor gebruikt worden zo lang als de mantelzorgrelatie duurt. In een mantelzorgwoning mogen maximaal twee personen wonen.

Vergunning voor een mantelzorgwoning

Vanaf 1 november 2014 is de wet gewijzigd. U heeft misschien geen vergunning nodig voor een mantelzorgwoning. Het maakt niet uit of het een aanbouw, een verbouwing van een bestaand bouwwerk of het plaatsen van een kant-en-klare, tijdelijke woonunit is.

Vergunningvrij?

U kunt controleren of uw bouwplannen vergunningvrij zijn op www.omgevingsloket.nl (externe link). Kunt u volgens de regels niet zonder vergunning (aan)bouwen? Dat wil niet zeggen dat het niet is toegestaan. In veel gevallen krijgt u van de gemeente de vergunning. Twijfelt u? Neem gerust contact met ons op! We kijken graag samen met u wat de mogelijkheden zijn.

Overheid

De overheid heeft een informatieblad over vergunningvrij bouwen. De mantelzorgwoning wordt daarin verder toegelicht.

Brochure vergunningvrij bouwen mantelzorgwoning

Geen vergunning

Als er geen vergunning nodig is voor de mantelzorgwoning, hoeft u ons niet op de hoogte te stellen van uw bouwactiviteiten. Maar we raden u aan om toch eerst een afspraak te maken een medewerker van de afdeling Vergunningen van de gemeente Zwolle om misverstanden te voorkomen. Zo weet u daarna zeker of u wel of niet een vergunning nodig heeft. Bovendien gelden er wel bouwregels en moet er daadwerkelijk sprake zijn van mantelzorg. De gemeente kan u bij twijfel vragen om dit aan te tonen, bijvoorbeeld met een verklaring van een huisarts.

Rekening houden met buren

Wilt u bouwen? Breng dan vooraf uw buren op de hoogte over de bouwplannen. Bij het bouwen heeft u ook te maken met het burenrecht. Dat staat in het Burgerlijk Wetboek. De regels in het burenrecht kunnen u (wettelijk) helpen als u er met de buren niet uitkomt. Maar meestal wordt u het eens met uw buren na een kleine aanpassing van uw plan.

Andere veelgestelde vragen

 • Moet ik aantonen dat ik een mantelzorger ben?

De gemeente vraagt u om een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere instantie dat er (medische) behoefte is aan langdurige zorg door de mantelzorger.

 • Krijgt de mantelzorgwoning een eigen adres en huisnummer?

Als een mantelzorgwoning een zelfstandige woning is met een eigen toegang die van binnen en buiten afsluitbaar is, dan krijgt de mantelzorgwoning een eigen adres en huisnummer. Dat betekent dat alle kosten die iemand heeft die zelfstandig woont, zoals rioolbelasting, ook voor die woning gelden.

 • Krijg ik financiële ondersteuning van de gemeente voor de mantelzorgwoning?

Er is geen financiële regeling om een mantelzorgwoning te realiseren. Voor sommige woningaanpasssingen is het mogelijk om een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo aan te vragen. Voor informatie kunt u terecht bij het Sociaal wijkteam Zwolle.

 • Vormen de zorgvrager en de mantelzorger één huishouden, zodat dat gevolgen heeft voor mijn uitkering?

Dat kan. Vraag dat na bij uw consulent inkomen.

 • Stijgt de waarde van mijn woning door de mantelzorgwoning?

Een tijdelijke mantelzorgwoning kan worden aangemerkt als onroerend goed. Dit  kan dus gevolgen hebben voor de WOZ-waarde van de woning. De hoogte van gemeentelijke heffingen en het eigenwoningforfait kan dan ook veranderen.