Locaties maatschappelijke opvang

Woonvoorzieningen

Locaties voor Huisvesting Bijzondere Doelgroepen zijn woonzorgvoorzieningen voor mensen met een psychische/psychiatrische of verslavingsprobleem, een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, of ouderen, of jongeren.

Deze mensen kunnen niet volledig zelfstandig (zonder begeleiding) wonen.

De huisvesting kan een niet-zelfstandige wooneenheid zijn zoals beschermd wonen, maar ook zelfstandige wooneenheden waarbij wonen onder begeleiding plaatsvindt.

Digitale locatiekaart

Spreiding over de wijken en de stad, dat is het uitgangspunt.
Hieronder vindt u de digitale spreidings(locatie)kaart. In deze kaart zijn alle woonzorgvoorzieningen voor bijzondere doelgroepen opgenomen.

Bij de zoektocht naar nieuwe locaties geeft deze kaart bovendien inzicht in welk gebied een woonzorgvoorziening al dan niet gewenst is.
De digitale locatiekaart maakt zichtbaar dat veel voorzieningen midden in een wijk zijn opgenomen.

>Grotere kaart weergeven (opent in nieuw scherm)