Projectpartners

Bij de huisvesting van bijzondere doelgroepen zijn verschillende partners in de stad betrokken, soms tijdelijk. Een aantal partners heeft een permanente actieve rol, zoals de leden van de werkgroep Huisvesting Bijzondere Doelgroepen (HBD) waar initiatieven voor nieuwe woonvoorzieningen aangemeld worden.

Bestuurlijk Overleg HBD

Het Bestuurlijk Overleg Huisvesting Bijzondere Doelgroepen (HBD) wordt gevormd door de bestuurders van de gemeente Zwolle, de woningcorporaties SWZ, deltaWonen en Openbaar Belang en het RIBW.

Deze partijen hebben resultaatafspraken gemaakt die betrekking hebben op onder meer

  • het aanbod van vastgoed voor maatschappelijke opvang,
  • concentratie en spreiding van de voorzieningen in de stad,
  • bevorderen van leefbaarheid en terugdringen van de overlast,
  • beperken van de instroom en bevorderen van de uitstroom van de te huisvesten doelgroepen en
  • het creëren van draagvlak en hoe om te gaan met communicatie.

Meer over de resultaatafspraken leest u in het rapport Huisvesting bijzonder doelgroepen Zwolle.

 

Werkgroep HBD

Een van de resultaatafspraken is het instellen van een Centrale Postbus waar nieuwe initiatieven worden gemeld.

Iedereen kan een opvangvoorziening starten. Deze initiatieven worden gemeld in bij de Centrale Postbus en besproken in de werkgroep HBD. De werkgroep toetst het initiatief op de criteria en de afspraken zoals spreiding in de stad en communicatie met omwonenden.

Bij de bespreking wordt ook duidelijk wie welke rol vervuld in de realisatie van de voorziening: ligt de verantwoordelijkheid voor het overgrote deel bij de initiatiefnemer of ligt de regie bij de gemeente of woningcorporatie. In ieder geval: de werkgroep houdt de vinger aan de pols.

Meer informatie over de Centrale Postbus en de aanmeldprocedure nieuwe initiatieven vindt u op de pagina Aanmelden nieuwe initiatieven HBD.

Links

Via onderstaande links komt u op websites voor meer informatie over deze organisaties, hun opvangvoorzieningen en contactgegevens.

Op de pagina Locaties voor maatschappelijke opvang vindt u informatie over de woonvoorzieningen in Zwolle met een digitale locatiekaart.