Beschermd wonen

Beschermd wonen is voor volwassenen met psychische of psychosociale problemen, die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen, ook niet met hulp van bijvoorbeeld een mantelzorger of met begeleiding van een hulpverlener.

Een voorziening voor Beschermd wonen biedt een veilige woonomgeving en begeleidt de bewoners in hun zelfredzaamheid, zodat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving of op termijn weer zelfstandig kunnen wonen.

Beschermd wonen voor jeugdigen tot 18 jaar (“jeugdhulp met verblijf”) is ook mogelijk. Zie ondersteuning bij opvoeden en opgroeien.

Centrumgemeente

Alle gemeenten zijn verantwoordelijk voor Beschermd wonen GGZ. Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo).

De gemeente Zwolle is centrumgemeente voor de regio Noord-Veluwe, Hattem en de regio IJssel-Vecht. Sinds 1 januari 2018 is de gemeente Harderwijk centrumgemeente voor de regio Noord-Veluwe. Sinds 1 januari is Hattem aangesloten bij de regio Apeldoorn.

Centrumgemeenten hebben een bijzondere verantwoordelijkheid. De centrumgemeente Zwolle ontvangt financiële middelen voor Beschermd wonen voor de gemeenten die horen bij haar regio en betaalt Beschermd wonen-voorzieningen voor deze gemeenten.

De regio IJssel-Vecht bestaat uit de gemeenten: Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

De regio Noord-Veluwe bestaat uit de gemeente Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten.