Beschermd wonen

Beschermd wonen is voor volwassenen met psychische of psychosociale problemen, die niet zelfstandig kunnen wonen, ook niet met hulp van bijvoorbeeld een mantelzorger of met begeleiding van een hulpverlener.

Een voorziening voor Beschermd wonen biedt een veilige woonomgeving en begeleidt de bewoners in hun zelfredzaamheid, zodat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving of op termijn weer zelfstandig kunnen wonen. Vanuit de gemeente kunt u beschermd wonen ontvangen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2016 (Wmo). 

Beschermd wonen is ook mogelijk vanuit de Wet langdurige zorg. Dit is aan de orde als er blijvend een beschermde woonomgeving nodig is. Een aanvraag voor de Wlz kan gedaan worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Om een indruk te krijgen of toegang tot de Wlz mogelijk is, kunt u de de Wlz-check doen. Beschermd wonen voor jeugdigen tot 18 jaar (“jeugdhulp met verblijf”) is ook mogelijk. Zie ondersteuning bij opvoeden en opgroeien.

Centrumgemeente

Alle gemeenten zijn verantwoordelijk voor Beschermd wonen GGZ. Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo).

De gemeente Zwolle is centrumgemeente voor de regio IJssel-Vecht. De regio IJssel-Vecht bestaat uit de gemeenten: Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

Centrumgemeenten hebben een bijzondere verantwoordelijkheid. De centrumgemeente Zwolle ontvangt financiële middelen voor beschermd wonen voor de gemeenten die horen bij haar regio en betaalt beschermd wonen-voorzieningen voor deze gemeenten.

Veelgestelde vragen Beschermd wonen