Beschermd wonen

Beschermd wonen is voor volwassenen met psychische of psychosociale problemen, die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen, ook niet met hulp van bijvoorbeeld een mantelzorger of met begeleiding van een hulpverlener.

Een voorziening voor Beschermd wonen biedt een veilige woonomgeving en begeleidt de bewoners in hun zelfredzaamheid, zodat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving of op termijn weer zelfstandig kunnen wonen.

Beschermd wonen voor jeugdigen tot 18 jaar (“jeugdhulp met verblijf”) is ook mogelijk. Zie ondersteuning bij opvoeden en opgroeien.

Centrumgemeente

Alle gemeenten zijn verantwoordelijk voor Beschermd wonen GGZ. Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo).

De gemeente Zwolle is centrumgemeente voor de regio Noord-Veluwe, Hattem en de regio IJssel-Vecht. Sinds 1 januari 2018 is de gemeente Harderwijk centrumgemeente voor de regio Noord-Veluwe. Sinds 1 januari is Hattem aangesloten bij de regio Apeldoorn.

Centrumgemeenten hebben een bijzondere verantwoordelijkheid. De centrumgemeente Zwolle ontvangt financiële middelen voor Beschermd wonen voor de gemeenten die horen bij haar regio en betaalt Beschermd wonen-voorzieningen voor deze gemeenten.

De regio IJssel-Vecht bestaat uit de gemeenten: Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

De regio Noord-Veluwe bestaat uit de gemeente Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Veelgestelde vragen Beschermd wonen

Denkt u dat Beschermd wonen voor u de juiste ondersteuning is dan kunt u terecht bij het Sociaal wijkteam als u in Zwolle woont of bij de gemeente van uw woonplaats.

De gemeente en het Sociaal wijkteam passen maatwerk toe, afgestemd op de persoonlijke situatie van mensen. Als een oplossing thuis niet mogelijk is en Beschermd wonen de meest passende oplossing lijkt, wordt samen met u een melding gedaan bij de Centrale toegang van GGD IJsselland.

U krijgt daarna een gesprek met een medewerker van de GGD en op basis van het onderzoek neemt de GGD een besluit.
Met het toekenningsbesluit voor Beschermd wonen neemt u contact op met de aanbieder voor Beschermd wonen van uw keuze in de regio.

Bij de melding, de aanvraag en het vervolg kunt u als dat wilt, hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner van de gemeente in uw woonplaats. Inwoners van Zwolle kunnen terecht bij het Sociaal wijkteam.

Indicaties voor 2015

Heeft u een indicatie voor Beschermd wonen met pakket C (‘GGZ-C’) die voor 1 januari 2015 is afgegeven? Dan geldt voor u het overgangsrecht. U houdt de indicatie tot uiterlijk 31 december 2020 of eerder: de afloopdatum van uw indicatie.

De verlenging van uw indicatie kunt u aanvragen bij de Centrale Toegang van de GGD IJsselland als u in de regio IJssel-Vecht woont.

Beschermd wonen als Zorg in natura (ZIN) wordt rechtstreeks betaald door de gemeente.

Beschermd wonen kan ook betaald worden met een Persoonsgebonden budget (PGB).
Met een toekenningsbesluit van de gemeente voor Beschermd wonen in de vorm van een PGB kunt u zelf een zorgovereenkomst aangaan met een aanbieder van Beschermd wonen.

Eigen bijdrage

Voor Beschermd wonen betaalt u een eigen bijdrage via het CAK.

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen, het vermogen, de leeftijd en de gezinssamenstelling.
Mensen die meer verdienen of meer eigen vermogen hebben, betalen een hogere eigen bijdrage.

PGB

Sinds 2017 is het vrij besteedbaar bedrag voor beschermd wonen afgeschaft.

Voor nieuwe aanvragen Beschermd wonen en voor jeugd:

Voor verlenging van Beschermd wonen voor volwassenen:

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor Beschermd wonen voor volwassenen met psychische of psycho-sociale problemen. Het gaat hier om Beschermd wonen dat gericht is op begeleiding (voorheen ‘GGZ-C’). Dit valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.

Beschermd wonen met zorgzwaartepakket B dat gericht is op behandeling, is geen verantwoordelijkheid van de gemeente, maar valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Beschermd wonen voor jeugdigen tot 18 jaar (“jeugdhulp met verblijf”) is ook mogelijk. Dit valt onder de Jeugdwet. Zie ondersteuning bij opvoeden en opgroeien.