Inkoop en contractering

Inkoop Jeugd Regio IJsselland

De elf regiogemeenten in IJsselland pakken de stelselherziening jeugdzorg deels gezamenlijk op. Vooral als het gaat om de meer zwaardere vormen van jeugdhulp is het efficiënter om die ook gezamenlijk in te kopen, omdat die minder vaak voorkomt.

Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionale Jeugdzorg

Thuisondersteuning

In de gemeente Zwolle hanteert het model integrale arrangementen Thuisondersteuning. Hiermee kunnen cliënten, aanbieders, SWT en gemeente beter samenwerken om maatwerk te bieden en gericht te werken aan het behalen van cliëntdoelen en resultaten. De gemeente Zwolle heeft raamovereenkomsten afgesloten met aanbieders. Deze lopen af op 31-12-2021. De nieuwe contractering is gestart.

Integrale Thuisondersteuning 2018-2021

Contractering Integrale Thuisondersteuning 2022 ev

 

Goede dagen en Perspectief (voorheen dagbesteding)

Goede dagen & Perspectief’ is de naam van  dagbesteding in Zwolle.  De gemeente Zwolle is per 1 januari 2019 nieuwe relaties aangegaan met 23 aanbieders.  Eind 2019 is gestart de voorbereidingen voor een nieuwe contractering voor 2021 en verder. 

Dagbesteding ihkv Goede dagen & Perspectief 2019-2020

Contractering Goede dagen & Perspectief 2021