Inkoop en contractering

Inkoop Jeugd Regio IJsselland

De elf regiogemeenten in IJsselland pakken de stelselherziening jeugdzorg deels gezamenlijk op. Vooral als het gaat om de meer zwaardere vormen van jeugdhulp is het efficiënter om die ook gezamenlijk in te kopen, omdat die minder vaak voorkomt.

Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionale Jeugdzorg

Thuisondersteuning

In de gemeente Zwolle hebben aanbieders, SWT en gemeente in het afgelopen jaar hard gewerkt aan de doorontwikkeling van Wmo-ondersteuning. Met het nieuwe model voor integrale arrangementen Thuisondersteuning kunnen cliënten, aanbieders, SWT en gemeente nog beter samenwerken om maatwerk te bieden en gericht te werken aan het behalen van cliëntdoelen en resultaten. De gemeente Zwolle heeft in het najaar van 2017 een contracteringsproces doorlopen en om nieuwe contracten afgesluiten die zijn ingegaan op 1 april 2018.

Contractering Thuisondersteuning

Goede dagen en Perspectief (voorheen dagbesteding)

Goede dagen & Perspectief’ is de naam van  dagbesteding in Zwolle.  De gemeente Zwolle is per 1 januari 2019 nieuwe relaties aangegaan met 23 aanbieders.  Eind 2019 is gestart de voorbereidingen voor een nieuwe contractering voor 2021 en verder. 

Dagbesteding ihkv Goede dagen & Perspectief 2019-2020

Contractering Goede dagen & Perspectief 2021