Inkoop en contractering

Inkoop Jeugd Regio IJsselland

De elf regiogemeenten in IJsselland pakken de stelselherziening jeugdzorg deels gezamenlijk op. Vooral als het gaat om de meer zwaardere vormen van jeugdhulp is het efficiënter om die ook gezamenlijk in te kopen, omdat die minder vaak voorkomt.

Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionale Jeugdzorg

Thuisondersteuning

In de gemeente Zwolle hanteert het model integrale arrangementen Thuisondersteuning. Hiermee kunnen cliënten, aanbieders, SWT en gemeente beter samenwerken om maatwerk te bieden en gericht te werken aan het behalen van cliëntdoelen en resultaten. De gemeente Zwolle heeft raamovereenkomsten afgesloten met 31 aanbieders. 

Integrale Thuisondersteuning 2022 ev

Dagbesteding Perspectief (arbeidsmatige leeftijd) en Daginvulling Goede dagen (Ouderen) als onderdeel van Goede dagen & Perspectief

Goede dagen & Perspectief’ is de naam van dagbesteding in Zwolle. De gemeente Zwolle is per 1 oktober 2021 nieuwe relaties aangegaan. 

Dagbesteding Perspectief en Daginvulling Goede dagen