Ondersteuning vrijwilligers

Steunpunt Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! biedt ondersteuning aan vrijwilligers(organisaties). Dit steunpunt verzorgt onder meer scholing en training. Ook kunt u er terecht voor informatie en advies bijvoorbeeld rond verzekeringen.

SportService Zwolle

Stichting SportService Zwolle is de organisatie die vrijwilligers(organisaties) in de sport ondersteunt met onder meer een digitale kennisbank, een helpdesk, scholing en voorlichtingsbijeenkomsten.

Vrijwilligerswerk: vacatures en aanbod

De vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! aan de Burgemeester Drijbersingel brengt vrijwilligers en organisaties die vrijwilligers zoeken bij elkaar. U kunt bij het informatiepunt zelf zoeken naar passend vrijwilligerswerk. Desgewenst kan een medewerker van ZwolleDoet! u ondersteunen bij het zoeken naar een passende vrijwilligersvacature. U kunt ook zelf op zoek naar vrijwilligerswerk via de digitale vacaturebank.

Movisie

Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling. Zij ondersteunt gemeenten en vrijwilligersorganisaties bij het versterken van de vrijwillige inzet in de eigen omgeving.

Mezzo

Mezzo komt op voor de belangen van mantelzorgers, organisaties die mantelzorgers ondersteunen en organisaties die vrijwilligers in de zorg inzetten. Mezzo geeft steun, informatie en advies.

NOV

De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) is de brancheorganisatie binnen het vrijwilligerswerk in Nederland. Bij Vereniging NOV zijn 350 (koepel)organisaties aangesloten, organisaties die met of voor vrijwilligers werken.
Vereniging NOV treedt op als woordvoerder en lobbyist van het vrijwilligerswerk en is een serieuze gesprekspartner van politiek, overheid en andere beleidsbeïnvloeders. De leden van Vereniging NOV bepalen samen het beleid voor de toekomst.